Kategorija

Viešieji pirkimai
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neseniai priėmė nutartį, kurioje dar kartą konstatavo tiekėjų pareigą dar pasiūlyme išviešinti ūkio subjektus, kuriais tiekėjas remiasi. Viešųjų pirkimų įstatymo 49 str. yra nustatyta sąvoka „rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais“. Kasacinis teismas nurodė, kad ši sąvoka turi dvi reikšmes: kitas ūkio subjektas, kuris yra reikalingas tiekėjui įrodyti kvalifikacijos reikalavimų atitiktį pirkimo procedūros...
Daugiau
Tiek perkančiosios organizacijos, tiek tiekėjai esant paskelbtai ekstremaliai situacijai ar karantinui dėl koronaviruso Covid-19 protrūkio, gali susidurti su viešojo pirkimo sutarčių vykdymo sunkumais. Perkančiosioms organizacijoms dėl pareigos organizuoti darbą nuotoliniu būdu gali pasunkėti sutarčių administravimas, kontrolė bei priežiūra. Tuo tarpu tiekėjai taip pat gali susidurti su nenumatytais sunkumais siekiant laiku įvykdyti įsipareigojimus. Apskritai akcentuotina, kad...
Daugiau
2020-03-17 buvo priimti Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai siekiant supaprastinti viešųjų pirkimų procedūras. Pakeitimai buvo priimti dėl koronaviruso Covid-19 paplitimo, siekiant paprasčiau vykdyti viešųjų pirkimų procedūras tam tikrais atvejais. Tuo tikslu buvo pakeista Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 5 d. nuostata. Nuo šiol perkančiosios organizacijos gali netaikyti pašalinimo pagrindų, kai pirkimas susijęs su sveikatos ar aplinkos...
Daugiau
2019-12-31 įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos savivaldybės turės platesnes galimybes sudaryti vidaus sandorius. Pagal pakeistą tvarką savivaldybės galės neskelbti viešųjų pirkimų, kai ketins sudaryti sutartis, skirtas įgyvendinti viešąsias paslaugas šiose srityse: vandens tiekimo, nuotekų valymo, šilumos tiekimo, atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo, maitinimo švietimo, socialinės globos arba sveikatos...
Daugiau
Viešuosiuose pirkimuose vykdant sutartis jos pakankamai dažnai yra užtikrinamos nepriklausomomis garantijomis (garantijomis pagal pirmą pareikalavimą). Tokiais atvejais garantiją išdavęs asmuo, gavęs perkančiosios organizacijos reikalavimą, privalo išmokėti garantijos sumą neanalizuodamas, ar pagrindinė prievolė (viešojo pirkimo sutartis) yra įvykdyta tinkamai. Tačiau jeigu skolininkas mano, jog perkančioji organizacija nepagrįstai pareikalavo išmokėti garantijoje nurodytą sumą, skolininkas turi teisę prisiteisti...
Daugiau
Pasitaiko atvejų, kai perkančiosios organizacijos dėl vieno ir to paties objekto siekia sudaryti kelias skirtingas viešojo pirkimo sutartis su skirtingais prekių pardavėjais, darbų atlikėjais ar paslaugų teikėjais. Perkančiųjų organizacijų išviešinti motyvai gali būti įvairūs – teigiama, jog tokiu būdu yra siekiama užtikrinti prekių, paslaugų ar darbų nepertraukiamumą, jeigu sutartį vykdantis tiekėjas būtų nebepajėgus tęsti įsipareigojimų;...
Daugiau
Pagal iki 2017-07-01 galiojusią Viešųjų pirkimų įstatymo redakciją tiekėjas savo pasiūlyme privalėjo nurodyti, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika taip pat buvo griežta. Kasacinis teismas vertino, kad tiekėjas, pasiūlyme neišviešinęs subrangovų, negali savo kvalifikacijos grįsti neišviešintų subjektų pajėgumais (išimtis buvo daroma tik dėl teisės verstis atitinkama veikla, kai tam...
Daugiau
Viešuosiuose pirkimuose kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai yra dažnai tikslinami. Be to, tikslinant kvalifikaciją tiekėjai turi teisę pateikti naujus dokumentus, jeigu jie patvirtina situaciją, buvusią galutinę pasiūlymų pateikimo dieną. Primintina, kad galimybė patikslinti atitinkamas pasiūlymo dalis egzistuoja ne tik kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų atžvilgiu, bet ir dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos...
Daugiau
Viešųjų pirkimų sutarčių vykdymas pasižymi tuo, kad sutartiniams santykiams, be kitų teisės aktų, taikytinas ir Viešųjų pirkimų įstatymas. Tai reiškia, kad tiekėjai turi tinkamai vykdyti sudarytas sutartis, kadangi priešingu atveju padarius esminį sutarties pažeidimą ir perkančiajai organizacijai tokią sutartį nutraukus, tiekėjai gali patekti į nepatikimų tiekėjų sąrašą bei tokiu būdu artimiausius trejus metus netekti galimybės...
Daugiau
Paprastai teisinis suinteresuotumas yra suprantamas pakankamai plačiai ir tiekėjai gali ginti savo teises net jeigu tam tikrais atvejais jie nebedalyvauja viešojo pirkimo procedūrose. Teisinis suinteresuotumas yra pripažįstamas praktiškai bet kuriam subjektui, kuris įrodo, jog su juo gali ar galėjo būti sudaryta viešojo pirkimo sutartis, bei kad dėl atlikto pažeidimo jam kiltų žala (arba bent jau...
Daugiau
1 2 3 4 5 12