Tiekėjai gali remtis ne visa patirtimi, įgyta jungtinės veiklos metu

Tiekėjai paprastai turi teisę remtis patirtimi, įgyta jungtinės veiklos metu. Pavyzdžiui, ankstesnę sutartį tiekėjas vykdė kartu su kitais jungtinės veiklos partneriais. Paprastai tiekėjui yra leidžiama remtis tokia sutartimi, net jeigu naujame viešajame pirkime jis dalyvauja vienas arba su kitais (naujais) jungtinės veiklos partneriais. Lietuvos Respublikos teismai anksčiau netgi yra pažymėję, kad tiekėjas gali remtis kitam asmeniui išduotu patvirtinimu apie sėkmingai įvykdytą sutartį, jeigu tokią sutartį šie asmenys vykdė kartu kaip jungtinės veiklos partneriai.

Visgi besiplėtojanti teismų praktika verčia vis atidžiau analizuoti tiekėjų dokumentus dėl įgytos patirties. Ne kiekvieną kartą tiekėjo, veikiančio jungtinėje veikloje su kitais ūkio subjektais, patirtis bus laikoma tinkama kvalifikacijai įrodyti.

Pavyzdžiui, galimos situacijos, kai tiekėjas ankstesnę viešojo pirkimo sutartį vykdė su kitais jungtinės veiklos partneriais, bet tiekėjui buvo skirtos tam tikros specifinės užduotys. Tokiais atvejais tiekėjas galės remtis tik jo paties asmeniškai sukaupta patirtimi.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2021-09-07 sprendime byloje C‑927/19 nurodė, kad nustačius reikalavimą metinei apyvartai, tiekėjas turi teisę remtis ūkio subjektų grupės, kuriai anksčiau jis priklausė, gautomis pajamomis vykdant ankstesnę viešojo pirkimo sutartį.

Kita situacija būtų tuomet, jeigu perkančioji organizacija nustato metinės apyvartos, susijusios su konkrečia sritimi, reikalavimą. Tokiu atveju laikoma, kad yra keliamas ne tik ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimas, tačiau ir techninių bei profesinių pajėgumų reikalavimas. Todėl toks reikalavimas yra labiau susijęs su pačiu tiekėju. Todėl tiekėjas, siekdamas grįsti savo techninį ir profesinį pajėgumą anksčiau įvykdyta sutartimi, privalo perkančiajai organizacijai įrodyti, kad jis pats asmeniškai, vykdydamas pirkimo sutartį, atliko tam tikrą veiklą, reikalingą kvalifikacijai grįsti.

Kitaip tariant, tiekėjas gali ūkio subjektų grupės (visos jungtinės veiklos partnerių) pajamomis tik jeigu iš tikrųjų pagal atitinkamą viešojo pirkimo sutartį prisidėjo prie šios grupės veiklos.

Besiformuojanti teismų praktika reiškia, kad perkančiosios organizacijos turėtų atidžiau tikrinti tiekėjų dokumentus, kuriais grindžiama įgyta patirtis, įskaitant ir reikalavimų metinei apyvartai iš tam tikros specifinės srities, atvejus. Tuo tarpu tiekėjai turėtų nepiktnaudžiauti ir „nepagražinti“ savo kvalifikacijos aprašymų – priešingu atveju atsiranda rizika tiekėjams būti pripažintiems pateikusiems melagingą informaciją, ir vien dėl to tiekėjai galėtų būti pašalinti iš viešojo pirkimo.

Rašyti komentarą