Viešieji pirkimai

Aktualios naujienos, straipsniai ir apžvalgos

Viešojo pirkimo sutarčių vykdymas koronaviruso protrūkio metu

Tiek perkančiosios organizacijos, tiek tiekėjai esant paskelbtai ekstremaliai situacijai ar karantinui dėl koronaviruso Covid-19 protrūkio, gali susidurti su viešojo pirkimo sutarčių vykdymo sunkumais. Perkančiosioms organizacijoms dėl pareigos organizuoti darbą nuotoliniu būdu gali pasunkėti sutarčių administravimas, kontrolė bei priežiūra. Tuo tarpu tiekėjai taip pat gali susidurti su nenumatytais sunkumais siekiant laiku įvykdyti įsipareigojimus. Apskritai akcentuotina, kad...
Daugiau

Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, susiję su koronavirusu

2020-03-17 buvo priimti Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai siekiant supaprastinti viešųjų pirkimų procedūras. Pakeitimai buvo priimti dėl koronaviruso Covid-19 paplitimo, siekiant paprasčiau vykdyti viešųjų pirkimų procedūras tam tikrais atvejais. Tuo tikslu buvo pakeista Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 5 d. nuostata. Nuo šiol perkančiosios organizacijos gali netaikyti pašalinimo pagrindų, kai pirkimas susijęs su sveikatos ar aplinkos...
Daugiau

Įteisinti savivaldybių vidaus sandoriai

2019-12-31 įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos savivaldybės turės platesnes galimybes sudaryti vidaus sandorius. Pagal pakeistą tvarką savivaldybės galės neskelbti viešųjų pirkimų, kai ketins sudaryti sutartis, skirtas įgyvendinti viešąsias paslaugas šiose srityse: vandens tiekimo, nuotekų valymo, šilumos tiekimo, atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo, maitinimo švietimo, socialinės globos arba sveikatos...
Daugiau

Pasinaudojimas sutartine garantija

Viešuosiuose pirkimuose vykdant sutartis jos pakankamai dažnai yra užtikrinamos nepriklausomomis garantijomis (garantijomis pagal pirmą pareikalavimą). Tokiais atvejais garantiją išdavęs asmuo, gavęs perkančiosios organizacijos reikalavimą, privalo išmokėti garantijos sumą neanalizuodamas, ar pagrindinė prievolė (viešojo pirkimo sutartis) yra įvykdyta tinkamai. Tačiau jeigu skolininkas mano, jog perkančioji organizacija nepagrįstai pareikalavo išmokėti garantijoje nurodytą sumą, skolininkas turi teisę prisiteisti...
Daugiau

Kelios sutartys – dėl to paties objekto?

Pasitaiko atvejų, kai perkančiosios organizacijos dėl vieno ir to paties objekto siekia sudaryti kelias skirtingas viešojo pirkimo sutartis su skirtingais prekių pardavėjais, darbų atlikėjais ar paslaugų teikėjais. Perkančiųjų organizacijų išviešinti motyvai gali būti įvairūs – teigiama, jog tokiu būdu yra siekiama užtikrinti prekių, paslaugų ar darbų nepertraukiamumą, jeigu sutartį vykdantis tiekėjas būtų nebepajėgus tęsti įsipareigojimų;...
Daugiau

Išviešinti privaloma ne visus subrangovus

Pagal iki 2017-07-01 galiojusią Viešųjų pirkimų įstatymo redakciją tiekėjas savo pasiūlyme privalėjo nurodyti, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika taip pat buvo griežta. Kasacinis teismas vertino, kad tiekėjas, pasiūlyme neišviešinęs subrangovų, negali savo kvalifikacijos grįsti neišviešintų subjektų pajėgumais (išimtis buvo daroma tik dėl teisės verstis atitinkama veikla, kai tam...
Daugiau
1 2 3 17