Viešieji pirkimai

Aktualios naujienos, straipsniai ir apžvalgos

Tiekėjo reorganizacija neriboja galimybės dalyvauti pirkimuose

Tiekėjo reorganizacija paprastai neužkerta kelio toliau visavertiškai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad tais atvejais, kai tiekėjas, pateikęs pasiūlymą, pradeda reorganizavimo procedūras, ši aplinkybė pati savaime neužkerta kelio tiekėjui dalyvauti pirkime. Be to, tiekėjo reorganizacija galima tiek prieš, tiek po viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Pagal suformuotą praktiką ūkio subjektas, perėmęs reorganizuojamo juridinio...
Daugiau

Atsisakius sudaryti pirkimo sutartį – atsakomybė tiekėjui

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs nuoseklią teismų praktiką, pagal kurią be svarbaus pagrindo atsisakęs sudaryti viešojo pirkimo sutartį tiekėjas turi pareigą atlyginti perkančiajai organizacijai padarytus nuostolius (pvz., padengti kainos skirtumą tarp tiekėjo pasiūlytos kainos ir kito tiekėjo, su kuriuo galiausiai buvo sudaryta sutartis, kainos). 2023 m. gruodžio mėnesį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo bylą, kurioje buvo...
Daugiau

Reagentų pirkimuose – pokyčiai

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas praėjusį ketvirtadienį priėmė nutartį viešųjų pirkimų byloje, kurioje buvo sprendžiami klausimai dėl reagentų pirkimo. Mūsų advokatų kontora sėkmingai atstovavo kasatoriui ir kasacinis skundas buvo patenkintas. Byloje buvo sprendžiamas klausimas, kaip perkančiosios organizacijos turėtų vykdyti reagentų pirkimus, kai reagentai yra perkami perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimai įrangai. Pagal paskelbto viešojo pirkimo sąlygas dalyviai...
Daugiau

Pirkimo nutraukimas dėl neteisėtų pirkimo sąlygų

Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinta, kad perkančiosios organizacijos tam tikrais atvejais turi teisę (arba pareigą) nutraukti pradėtas viešojo pirkimo procedūras. Viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 3 ir 4 d. nustatyta, kad perkančioji organizacija: turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu: atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų; turi pareigą nutraukti pirkimo procedūras,...
Daugiau

Viešųjų pirkimų tarnyba patvirtino pasiūlymų aiškinimo taisykles

Nuo 2023-01-01 tiekėjų pateikti pasiūlymai viešųjų pirkimų metu tikslinami ir aiškinami pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintas Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisykles. Kaip žinia, Viešųjų pirkimų įstatyme nebedaromas skirtumas, kurios konkrečiai pasiūlymo dalys bus aiškinamos ar tikslinamos, t. y. nebelieka pasiūlymo „siaurąja“ ir „plačiąja“ prasme sampratos (iš esmės šių sampratų skirtumus jau buvo panaikinęs Lietuvos...
Daugiau

Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai nuo 2023 metų

Nuo 2023-01-01 taikomi naujieji Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai. Pagrindiniai pakeitimai yra šie: Padidinamos mažos vertės pirkimų vertės – nuo šiol mažos vertės pirkimu bus laikomas pirkimas, kai prekių ar paslaugų vertė yra mažesnė kaip 70 000 Eur be PVM, o darbų pirkimo vertė – mažesnė kaip 174 000 Eur be PVM. Tai reiškia, kad daugiau viešųjų pirkimų...
Daugiau
1 2 3 25