Teikiame teisines paslaugas

Kad kaskart sukurtume mažą stebuklą
Mūsų istorija

Šiek tiek apie mus

Advokatų profesinė bendrija Kenstavičius ir partneriai buvo įsteigta 2017 metais, turint tikslą teikti teisines paslaugas tose srityse, kuriose yra įgyta didžiausia patirtis bei galima išnaudoti turimą potencialą.

Filosofija

Mūsų didžiausias siekis

Dirbame tam, kad padėtume klientams. Didžiausia prasmė ir vertybė – kai suteikta teisinė pagalba atneša klientams sėkmę.

Strategija

Siekiame pergalės

Rezultatas yra mūsų kelrodė žvaigždė. Procesas dėl proceso nėra nei įdomus, nei vertingas.

Viešųjų pirkimų teisė

Esame sukaupę dešimties metų patirtį teikiant teisines konsultacijas klientams viešųjų pirkimų teisės srityje: atstovaujame perkančiosioms organizacijoms ir tiekėjams viešųjų pirkimų bylose, teikiame konsultacijas pirkimo procedūrų vykdymo klausimais, dalyvaujame viešųjų pirkimų komisijos posėdžiuose kaip ekspertai.

Transporto teisė

Esame sukaupę didelę patirtį teikiant teisines konsultacijas transporto teisės srityje: atstovaujame klientus transporto teisės bylose teismuose, atstovaujame klientams derybose santykiuose, kylančiuose iš krovinių vežimo, ekspedijavimo ir sandėliavimo, atstovaujame derybose su krovos kompanijomis, kelių ir geležinkelio kompanijomis.

Aplinkos teisė

Konsultuojame dėl poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūrų, atliekų tvarkymo užduočių vykdymo, atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išdavimo, aplinkos projektų valdymo klausimais. Atstovaujame ginčuose dėl aplinkos projektų finansavimo ir administravimo sutarčių vykdymo, taip pat dėl aplinkai padarytos žalos atlyginimo.

Susisiekite su mumis dabar