Diena

sausio 15, 2024
Tiekėjo reorganizacija paprastai neužkerta kelio toliau visavertiškai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad tais atvejais, kai tiekėjas, pateikęs pasiūlymą, pradeda reorganizavimo procedūras, ši aplinkybė pati savaime neužkerta kelio tiekėjui dalyvauti pirkime. Be to, tiekėjo reorganizacija galima tiek prieš, tiek po viešojo pirkimo sutarties sudarymo. Pagal suformuotą praktiką ūkio subjektas, perėmęs reorganizuojamo juridinio...
Daugiau