Techninio projekto klaidos turi būti šalinamos operatyviai

Pagal šiuo metu nustatytą tvarką statinio statybos darbai ir projektavimo paslaugos turi būti perkamos skirtingais pirkimais. Nors statinio projektas turi būti atliktas tinkamai, tačiau projektuose taip pat pasitaiko klaidų, netikslumų ar dviprasmiškumų.

Statybos darbus atliksiantis rangovas darbus paprastai atlieka pagal perkančiosios organizacijos anksčiau įsigytą statinio projektą. Rangos darbų sutarties vykdymo metu rangovas, pastebėjęs techninio darbo netikslumus, turėtų nedelsdamas apie tai informuoti perkančiąją organizaciją. Savo ruožtu perkančioji organizacija turėtų taip pat elgtis aktyviai ir, pasitvirtinus duomenims apie techninio projekto netikslumus, operatyviai juos šalinti.

Tokie rangovo ir perkančiosios organizacijos bendradarbiavimo principai yra kildinami iš bendrosios pareigos bendradarbiauti. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką šalių bendradarbiavimo pareiga apima pareiga informuoti apie sutarties vykdymo eigą; perkančiosios organizacijos pareiga teikti nurodymus bei pagalbą, taip pat sudaryti tinkamas sąlygas ir pan. Bendradarbiauti privalo abi šalys – priešingu atveju kiltų rizika, kad sutartis būtų neįvykdyta.

Šiuo atžvilgiu atkreiptinas dėmesys į formuojamą teismų praktiką, pagal kurią perkančiosios organizacijos yra atsakingos už tikslių, aiškių pirkimo sąlygų parengimą, taigi, ir už tikslios techninės specifikacijos bei techninio projekto parengimą. Dėl šios priežasties perkančiosios organizacijos negali perkelti visos rangos sutarties vykdymo rizikos rangovui – rangovas neturėtų būti laikomas atsakingu už techninio projekto klaidas. Be to, net tais atvejais, kai perkančiosios organizacijos pernelyg lėtai taiso techninio projekto klaidas, rangovams negali kilti neigiamų pasekmių.

Rangos darbų sutarties vykdymo metu paaiškėjus techninio projekto klaidoms, rangovai gali naudotis savo teisių gynimu ir, pavyzdžiui, prašyti, kad atitinkamam terminui būtų pratęstas sutarties vykdymo laikas, arba kad būtų kompensuota papildomų darbų kaina ir pan.

Tad statybos rangos sutartis abi šalys (tiek rangovas, tiek perkančioji organizacija) turėtų stengtis vykdyti atidžiai bei operatyviai, taip pat kruopščiai vykdyti bendradarbiavimo pareigą – priešingu atveju tokių pareigų nevykdančiai šaliai gali kilti neigiamų padarinių.

Komentarai (2)
  1. [* Shield Security plugin marked this comment as „Pending Moderation“. Reason: Human SPAM filter found „dokumenta“ in „comment_content“ *]
    laba diena,
    gal galit padet tokiu klausimu – techninio darbo projekto bendroji dalis skiriasi nuo susisiekimo dalies, kuris dokumentas viršesnis?

    1. Sveiki,

      jei projekto dokumentuose randama neatitikimų ar prieštaravimų, dokumentų viršenybė nustatoma taip: techninės specifikacijos; aiškinamieji raštai; brėžiniai; sąnaudų kiekių žiniaraščiai.

Rašyti komentarą