Atsidūrus trečioje vietoje – sunkiau nuginčyti sprendimus

Tiekėjai ne kiekvieną kartą turi teisę kreiptis į teismą dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo. Tiekėjams tenka pareiga įrodyti, jog turi teisinį suinteresuotumą reikšti reikalavimus perkančiajai organizacijai dėl pirkimo panaikinimo ar pakeitimo. Kitaip tariant – ne kiekvienas tiekėjas turi teisę reikšti reikalavimus dėl pirkimo sąlygų.

Pagal formuojamą teismų praktiką jeigu tiekėjas pasiūlymų eilėje užima trečiąją vietą ir ginčija tik laimėtojo pasiūlymą, toks ieškinys turi būti atmestas, kadangi tiekėjas, neginčydamas antrosios vietos laimėtojo pasiūlymo, laikomas neturinčiu teisinio suinteresuotumo. Teismų neįtikins trečiosios vietos laimėtojo argumentai, kad toks tiekėjas, laimėjęs bylą, vėlesnėje stadijoje reikš reikalavimus dėl antrąją vietą užėmusio tiekėjo (jeigu jis bus vėliau pripažintas laimėtoju) pašalinimo iš konkurso.

Todėl tais atvejais, kai tiekėjas užima, pavyzdžiui, trečiąją vietą pasiūlymų eilėje, dėl formuojamos teismų praktikos tiekėjai privalo ginčyti ne tik tiekėjo, esančio pirmojoje vietoje, pasiūlymo atitiktį, bet ir tiekėjo, esančio antrojoje vietoje, pasiūlymo atitiktį pirkimo sąlygoms. Visgi tai gali būti pakankamai sudėtinga, kadangi pašalinimo pagrindų nebuvimo ir kvalifikacijos atitiktį patvirtinančius duomenis perkančiajai organizacijai paprastai teikia tik pirmosios vietos laimėtojas.

Tad trečiosios vietos laimėtojas teisminiame procese, reikšdamas reikalavimus pašalinti abu aukštesnes vietas užėmusius tiekėjus iš pirkimo, turėtų prašyti išreikalauti visus abiejų tiekėjų pasiūlymą sudarančius dokumentus, įskaitant ir antrosios vietos laimėtojo dar perkančiajai organizacijai nepateiktus kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Toks teisminis procesas atrodo pakankamai sudėtingas, tačiau tol, kol nepasikeis šiuo metu suformuota kasacinio teismo praktika, trečiosios ir žemesnės vietos laimėtojai bus priversti viešųjų pirkimų byloje teikti daugybę procesinio pobūdžio prašymų bei į bylą įtraukti visus pasiūlymų eilėje aukštesnes vietas užėmusius tiekėjus.

Rašyti komentarą