Sankcijos tiekėjams – tik esant aiškioms sutarties sąlygoms

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas toliau plėtoja praktiką dėl pirkimo sąlygų aiškinimo. Dažnai viešojo pirkimo sąlygos yra aiškinamos sprendžiant viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo ginčus. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad pirkimo sutarties sąlygos dažniausiai yra viešojo pirkimo sąlygų dalis, tokiais atvejais aiškinant pirkimo sutartis yra taikomos ir viešojo pirkimo sąlygų aiškinimo taisyklės.

Šiuo atžvilgiu pažymėtina, kad viešojo pirkimo sąlygos (taigi, ir pirkimo sutarties sąlygos) turi būti aiškios.

Tuo atveju, jeigu viešojo pirkimo sąlyga yra neaiški, tiekėjams negali tekti dėl to kylantys neigiami padariniai. Kitaip tariant, neaiški pirkimo sąlyga turėtų būti aiškinama tiekėjo naudai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra paaiškinęs, kodėl yra suformuota tokia teismų praktika. Kasacinis teismas nurodė, kad jeigu tiekėjams tektų neigiami padariniai dėl neaiškių pirkimo sąlygų, tokiu atveju gali atsirasti grėsmė, jog perkančiosios organizacijos dėl savo neteisėtų veiksmų (neaiškių pirkimo sąlygų nustatymo) pasinaudos pirkimo sutarties vykdymo metu susiklostančiomis situacijomis, o tam tikrais atvejais netgi nepragrįstai praturtės. Paaiškintina, kad perkančiųjų organizacijų nepagrįstas praturtėjimas gali pasireikšti skiriant sankcijas (baudas, delspinigius) tiekėjui už pirkimo sutarties pažeidimus, kai, tarkime, pirkimo sutarties sąlyga, nurodanti, kokiais atvejais skiriamos baudos, yra neaiški.

Dėl šių priežasčių kasacinis teismas laikosi pozicijos, jog tos viešojo pirkimo (ir pirkimo sutarties) sąlygos, kurios riboja tiekėjų teises ar įtvirtina tam tikrus draudimus, turi būti aiškinamos siaurai. Todėl sankcijos tiekėjams turėtų būti taikomos tik už tiksliai, aiškiai ir nedviprasmiškai suformuluotų sutarties sąlygų pažeidimus.

Dar vienas aspektas, į kurį turėtų būti atsižvelgta, yra contra proferentem taisyklė, reiškianti, jog neaiškios sutarties sąlygos aiškinamos ją siūliusios šalies (taigi, perkančiosios organizacijos) nenaudai. Contra proferentem taisyklė sutarčių teisėje yra įtvirtinta tam, kad būtų paskirstyta rizika tarp sutarties šalių bei būtų ginama prie sutarties prisijungusioji šalis. Todėl tam, kad perkančiosios organizacijos išvengtų šios taisyklės taikymo, jos turėtų kiekvieną viešojo pirkimo ir pirkimo sutarties sąlygą suformuluoti kiek įmanoma aiškiau.

Rašyti komentarą