Reagentų pirkimuose – pokyčiai

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas praėjusį ketvirtadienį priėmė nutartį viešųjų pirkimų byloje, kurioje buvo sprendžiami klausimai dėl reagentų pirkimo.

Mūsų advokatų kontora sėkmingai atstovavo kasatoriui ir kasacinis skundas buvo patenkintas.

Byloje buvo sprendžiamas klausimas, kaip perkančiosios organizacijos turėtų vykdyti reagentų pirkimus, kai reagentai yra perkami perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimai įrangai. Pagal paskelbto viešojo pirkimo sąlygas dalyviai galėjo siūlyti tik perkančiosios organizacijos nuosavybės teise priklausančiai konkrečiai įrangai skirtus reagentus. Atsižvelgiant į tai, kad reagentus gamina vienintelis gamintojas (kuris, akivaizdu, gamina ir pačią medicininę įrangą), byloje buvo sprendžiamas klausimas, ar tokio pirkimo sąlygos nepažeidžia konkurencijos.

Perkančioji organizacija teigė, kad tiekėjai yra neribojami pasiūlyti bet kokius reagentus, tinkančius turimai įrangai (pastaba: konkrečios įrangos reagentus gamina tik tos pačios įrangos gamintojas). Be to, perkančiosios organizacijos teigimu, Lietuvoje veikia keli gamintojo atstovai, o pasaulyje šio gamintojo gaminius platina 163 tiekėjai.

Nepaisant to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas konstatavo, kad tokios pirkimo sąlygos yra neteisėtos. Kasacinis teismas motyvavo, jog iš esmės (paprastai) atitinkamo gamintojo analizatoriams tinka tik to paties gamintojo reagentai. Be to, teismas nurodė, kad prekes iš esmės gali gaminti ir siūlyti tik vienas gamintojas, todėl nėra svarbu, kiek tiekėjų turi teisę platinti gamintojo produkciją.

Kasacinis teismas pažymėjo, kad perkančiosios organizacijos turėtų sudaryti sąlygas tiekėjams siūlyti lygiaverčius reagentus reikiamiems tyrimams atlikti kartu su medicinos įranga (analizatoriumi) panaudai, jeigu tiekėjo pageidaujami siūlyti reagentai netinka perkančiosios organizacijos nuosavybės teise turimai sistemai.

Panašią poziciją Viešųjų pirkimų tarnyba buvo suformavusi dar 2016 metais savo paskelbtoje apžvalgoje. Džiugu, kad Viešųjų pirkimų tarnybos paskelbtos gerosios praktikos ir rekomendacijos šioje srityje pagaliau buvo perkeltos ir į teismų praktiką.

Kasacinio teismo nutartis neabejotinai įneš svarbių pokyčių medicinos priemonių pirkimuose. Perkančiosios organizacijos, kurios jau nuosavybės teise turi tam tikrą medicinos įrangą, nuo šiol bus ribojamos pirkti reagentus, pritaikytus išimtinai tik savo nuosavybės teise turimai įrangai. Siekiant užtikrinti konkurenciją perkančiosios organizacijos turės tiekėjams sudaryti galimybes siūlyti lygiaverčius reagentus kartu su tiekėjo siūloma įranga panaudai. Tai taip pat reiškia, kad perkančiosios organizacijos ateityje turėtų labiau apgalvoti, ar joms iš tiesų yra reikalinga tam tikra medicinos įranga nuosavybės teise – galbūt vietoje įrangos įsigijimo nuosavybės teise vertėtų apsvarstyti galimybes įrangą įsigyti nuomos ar panaudos pagrindais kartu su įrangai reikalingais reagentais.

Nuoroda į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį: https://liteko.teismai.lt/viesasprendimupaieska/tekstas.aspx?id=21a8eb7d-1c4e-43ad-98f2-db9440e8c698

Rašyti komentarą