Pirkimo nutraukimas dėl neteisėtų pirkimo sąlygų

Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinta, kad perkančiosios organizacijos tam tikrais atvejais turi teisę (arba pareigą) nutraukti pradėtas viešojo pirkimo procedūras.

Viešųjų pirkimų įstatymo 29 str. 3 ir 4 d. nustatyta, kad perkančioji organizacija:

  • turi teisę nutraukti pirkimo procedūras, jeigu:
    1. atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, arba
    2. pirkimo dokumentuose padaryta esminių klaidų;
  • turi pareigą nutraukti pirkimo procedūras, jeigu buvo pažeisti viešųjų pirkimų principai ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.

Iki šiol galiojusioje teismų praktikoje buvo laikoma, kad pirkimo sąlygų netinkamas parengimas arba neaiškumas nebūtinai lemia pareigą nutraukti pirkimo procedūras.

Visgi 2023 m. liepos mėnesį paskelbta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis lemia, kad netinkamai parengtos viešojo pirkimo sąlygos lemia perkančiųjų organizacijų pareigą nutraukti pirkimo procedūras.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad vien viešųjų pirkimų principų pažeidimas lemia perkančiosios organizacijos pareigą nutraukti pradėtas pirkimo procedūras. Maža to, tokia pareiga egzistuoja nepriklausomai nuo viešųjų pirkimų principų pažeidimo atsiradimo priežasties (t. y. net jeigu dėl pažeidimo būtų atsakinga pati perkančioji organizacija). Kasacinis teismas konstatavo, kad perkančiosios organizacijos pareiga nutraukti pirkimo procedūra negali būti paneigta vien dėl to, kad susiklosčiusią situaciją nulėmė pačios perkančiosios organizacijos neteisėti veiksmai (pareigos nustatyti teisėtas pirkimo sąlygas netinkamas vykdymas).

Kitaip tariant, tais atvejais, kai yra parengiamos netinkamos pirkimo sąlygos (kuriomis pažeidžiami viešųjų pirkimų principai), perkančiosios organizacijos visais atvejais privalo nutraukti pirkimo procedūras.

Tad viešojo pirkimo procedūros privalėtų būti nutrauktos, pavyzdžiui, šiais atvejais:

  • kai pirkimo sąlygos yra neaiškios. Pirkimo sąlygų neaiškumas gali pažeisti viešųjų pirkimų skaidrumo principą, reikalaujantį, jog perkančiosios organizacijos privalo užtikrinti pirkimo sąlygų aiškų ir suprantamą išdėstymą, jų paskelbimą ir taikymą; arba
  • kai pirkimo procedūros metu pirkimo sąlygos pakeičiamos (įskaitant atvejus, kai pirkimo sąlygos atitinkamai paaiškinamos) pažeidžiant tikslą užtikrinti konkurenciją. Pavyzdžiui, jeigu supaprastinamos dalyvavimo pirkime ar sutarties vykdymo sąlygos, laikoma, kad toks viešojo pirkimo sąlygos pakeitimas galėjo pritraukti naujų dalyvių.

Apibendrinant konstatuotina, kad pirkimo sąlygų neaiškumas, netinkamumas, neteisėtumas visais atvejais lemia perkančiųjų organizacijų pareigą nutraukti pirkimo procedūras. Tai reiškia, kad perkančiosios organizacijos galės (ir/ar privalės) nutraukti pirkimo procedūras dažniau, nei iki šiol.

Rašyti komentarą