Diena

sausio 1, 2024
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs nuoseklią teismų praktiką, pagal kurią be svarbaus pagrindo atsisakęs sudaryti viešojo pirkimo sutartį tiekėjas turi pareigą atlyginti perkančiajai organizacijai padarytus nuostolius (pvz., padengti kainos skirtumą tarp tiekėjo pasiūlytos kainos ir kito tiekėjo, su kuriuo galiausiai buvo sudaryta sutartis, kainos). 2023 m. gruodžio mėnesį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išnagrinėjo bylą, kurioje buvo...
Daugiau