Atsakymas į pretenziją taip pat lemia ginčo nagrinėjimo ribas

Kylant ginčams tarp tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų yra laikoma, kad tiekėjai privalo operatyviai skųsti perkančiųjų organizacijų sprendimus. Jeigu Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytu terminu tiekėjas nepateikia pretenzijos, perkančioji organizacija gali atsisakyti ją nagrinėti. Be to, įstatymuose nustatyta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su pretenzijos pagrindu. Todėl tiekėjas sprendžiant ginčą teisme taip pat negali pateikti iš esmės naujų kokybinių argumentų.

Teismų praktikoje palaipsniui formuojami analogiški reikalavimai ir perkančiosioms organizacijoms. Jau pakankamai seniai tiek įstatymuose, tiek teismų praktikoje yra nustatyta, kad perkančiosios organizacijos privalo priimti motyvuotus sprendimus dėl gautų pretenzijų.

Formuodamas teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas buvo konstatavęs, kad tuo atveju, jeigu perkančiosios organizacijos atsakyme į tiekėjo pretenziją nurodo papildomus pasiūlymo trūkumus (pvz., tuo atveju, jeigu tiekėjo pasiūlymas buvo atmestas), tai reiškia, kad tokie naujai nurodyti trūkumai gali būti skundžiami iš naujo.

Kasacinis teismas priėmė 2022-01-13 nutartį, kurioje pateikė išsamesnius išaiškinimus dėl perkančiųjų organizacijų priimamų sprendimų motyvavimo. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus ne tik tiekėjo pretenzija, bet ir perkančiosios organizacijos atsakymas į pretenziją nustato tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo ribas. Tai reiškia, kad perkančioji organizacija sprendžiant ginčą teisme negali remtis aplinkybėmis ar argumentais, kurių nenurodė tiekėjui atsakyme į pretenziją. Kitaip tariant, perkančioji organizacija negali grįsti savo priimto sprendimo teisėtumo naujais, t. y. atsakyme į pretenziją nenurodytais, argumentais.

Atsižvelgiant į formuojamą teismų praktiką perkančiosioms organizacijoms rekomenduojama dar sprendime dėl gautos pretenzijos nurodyti išsamius motyvus, kuriais remiantis buvo priimtas sprendimas, ir nepasilikti nutylėtų argumentų. Formuojama teismų praktika taip pat lemia, kad tiekėjai nuo šiol galės reikalauti, jog teismai nevertintų teisminio ginčo metu perkančiųjų organizacijų nurodytų naujų aplinkybių ar argumentų, kurie nebuvo nurodyti ikiteisminėje ginčo nagrinėjimo stadijoje.

Rašyti komentarą