Pakartotinis tiekėjų pasiūlymų vertinimas

Perkančiosios organizacijos turi teisę persvarstyti tiekėjų pasiūlymus net ir tais atvejais, jeigu pasiūlymų įvertinimas jau yra atliktas. Paprastai teismai pripažįsta šią teisę motyvuodami tuo, kad svarbiausia yra užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų teisėtumą. Todėl jeigu perkančioji organizacija eigoje pastebi galimai savo padarytas klaidas, perkančioji organizacija turi galėti jas ištaisyti, t. y. persvarstyti galimai nepagrįstus savo sprendimus.

Visgi perkančiųjų organizacijų teisė persvarstyti priimtus sprendimus nėra absoliuti. Perkančiosios organizacijos turėtų informuoti apie priežastis, kurios lėmė būtinybę pakartotinai vertinti tiekėjų pasiūlymus. Teismai yra išaiškinę, kad perkančiųjų organizacijų priežastys negali būti bet kokios; tai turi būti svarbios priežastys ir labiau siejamos su išskirtinėmis, išimtinėmis situacijomis.

Savo ruožtu tiekėjai, įtarę, kad galbūt pakartotinis pasiūlymų vertinimas buvo atliktas neteisėtai, turi teisę ginčyti perkančiųjų organizacijų veiksmus. Tiekėjai galėtų argumentuoti, kad jiems nebuvo nurodytos priežastys, dėl kurių buvo priimtas pasiūlymas pakartotinai įvertinti tiekėjų pasiūlymus. Be to, galbūt perkančiosios organizacijos ir nurodė tam tikras priežastis, bet jos nebuvo objektyvios ar pagrįstos. Tiekėjai taip pat galėtų argumentuoti, kad pakartotinai vertinant tiekėjų pasiūlymus nebeįmanoma užtikrinti viešųjų pirkimų skaidrumo ir lygiateisiškumo principų.

Visgi praktikoje pastebima, kad ginčyti perkančiųjų organizacijų sprendimus dėl pakartotinio pasiūlymų vertinimo yra pakankamai sudėtinga, todėl tiekėjams iškėlus tik vieną reikalavimą – panaikinti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl pakartotinio pasiūlymų vertinimo – byla ne visuomet bus laimėtina.

Rašyti komentarą