Žalos dydį gali nustatyti ir teismas

Tais atvejais, kai tiekėjams pavyksta įrodyti perkančiųjų organizacijų neteisėtus veiksmus, tiekėjai įgyja teisę prašyti žalos atlyginimo. Pavyzdžiui, jeigu tiekėjas dalyvavo viešajame pirkime ir galiausiai teismas pripažino, jog šio tiekėjo pasiūlymas turėjo būti pripažintas laimėjusiu, tokiu atveju tiekėjas gali reikalauti negautų pajamų atlyginimo.

Pirmiausia atkreiptinas dėmesys, kad negautos pajamos turėtų būti suprantamos kaip negautas tiekėjo grynasis pelnas, t. y. iš visų tiekėjo planuotų pajamų atėmus visas tiekėjo planuotas sąnaudas.

Tačiau tokiose bylose yra pakankamai sudėtinga tiksliai apskaičiuoti negautas pajamas, ypatingai jeigu viešojo pirkimo sutartis yra dėl darbų atlikimo arba paslaugų teikimo. Tiekėjai tokiais atvejais turi įrodinėti, jog jie tikrai būtų gavę tam tikro dydžio pajamas. Tai gali būti sudėtinga, jeigu viešojo pirkimo sutartyje nebuvo užfiksuotas tikslus (ar minimalus) prekių, paslaugų ar darbų kiekis, kurį ketina įsigyti perkančioji organizacija. Be to, tiekėjai turėtų įrodyti savo tikėtinas išlaidas (sąnaudas), kurias būtų patyrę. Tai gali būti sudėtinga, kadangi iš anksto yra sunku numatyti visas būsimas sąnaudas. Nepaisant to, tiekėjai turi galimybę įvertinti, kokios galėtų būti planuotos sąnaudos, bei pateikti tai patvirtinančius apskaičiavimus. Savo ruožtu perkančiosios organizacijos turi galimybę kritikuoti ir teikti savo įrodymus bei argumentus, paneigiančius tiekėjų teikiamų skaičiavimų teisingumą.

Tuo atveju, jeigu byloje nustatoma, kad tiekėjas patyrė žalą, bet yra sudėtinga įrodyti patį žalos dydį, ieškinys negali būti atmestas vien šiuo pagrindu. Teismų praktikoje yra nustatyta, kad jeigu žalos padarymo faktas kaip toks yra įrodytas, tuomet žala turi būti priteista. Net ir tais atvejais, kai ieškovui nepavyksta įrodyti tikslaus žalos dydžio, konkretų žalos dydį turi nustatyti teismas. Tad jeigu ieškovo įrodymai nėra pakankamai tikslūs arba jeigu dėl negautų pajamų įrodinėjimo sudėtingumo ieškovui nepavyksta įrodyti tikslaus nuostolių dydžio, padarytos žalos dydį nustato teismas, be kita ko įvertinęs sąžiningumo ir teisingumo principus.

Rašyti komentarą