Sutarties vykdymo sąlygų atitikties įrodinėti nereikia

Pirkimo sąlygos, nustatančios reikalavimus techninei specifikacijai, gali būti kvalifikuojamos dvejopai:

  1. kaip techninės specifikacijos reikalavimai;
  2. kaip sutarties vykdymo reikalavimai.

Vien tai, kad atitinkamas pirkimo sąlygų reikalavimas yra nustatytas techninės specifikacijos dalyje, nereiškia, jog toks reikalavimas negali būti vertinamas kaip sutarties vykdymo reikalavimas.

Pirkimo sąlygas kvalifikuoti yra itin svarbu dėl to, kad priklausomai nuo pirkimo sąlygų kvalifikavimo tiekėjai arba privalo įrodymus, patvirtinančius pasiūlymo atitiktį keliamiems reikalavimams, pateikti kartu su pasiūlymu; arba tiekėjai gali kartu su pasiūlymu nepateikti dokumentų, patvirtinančių pasiūlymo atitiktį keliamiems reikalavimams.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nustatyta, kad perkančiosioms organizacijoms draudžiama vertinti tiekėjų pasiūlymų atitiktį sutarties vykdymo reikalavimų atžvilgiu. Tai reiškia, kad perkančiosios organizacijos negali atmesti tiekėjų pasiūlymų taikydamos pirkimo sąlygas, kurios yra sutarties vykdymo reikalavimai.

Kita vertus, jeigu atitinkamas reikalavimas yra kvalifikuojamas kaip techninės specifikacijos reikalavimas, tokiu atveju privaloma, kad tiekėjų pasiūlymas tokius reikalavimus atitiktų galutinę pasiūlymų pateikimo dieną.

Tam tikrais atvejais teismai pripažįsta, kad atitinkamos pirkimo sąlygos yra ir techninės specifikacijos, ir sutarties vykdymo reikalavimai vienu metu. Tokiu atveju tiekėjai visgi turi pareigą dar pasiūlyme (galutinę pasiūlymo pateikimo dieną) įrodyti atitiktį keliamiems reikalavimams.

Rašyti komentarą