Techninių reikalavimų samprata

Techninių reikalavimų samprata viešuosiuose pirkimuose yra reikšminga tiek, kad, priklausomai nuo techninių reikalavimų kvalifikavimo, tiekėjams gali būti suteiktos didesnės ar mažesnės teisės aiškinti ir tikslinti pasiūlyme esančius duomenis. Be to, priklausomai nuo reikalavimo kvalifikavimo tiekėjai turėtų atitinkamus duomenis pateikti kartu su pasiūlymu, arba tik sutarties vykdymo metu.

Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką techniniai reikalavimai gali būti suprantami įvairiai: tiek kaip atrankos (kvalifikaciniai) reikalavimai; tiek kaip techninės specifikacijos reikalavimai; tiek kaip sutarties vykdymo reikalavimai. Maža to, vienas ir tas pats reikalavimas gali būti pripažintas ir kvalifikaciniu, ir techninės specifikacijos reikalavimu vienu metu.

Tuo atveju, jeigu techniniai reikalavimai pripažįstami sutarties vykdymo reikalavimais, tokiais atvejais atitiktis šiems reikalavimams galėtų būti patikrinta ne pasiūlymo vertinimo, bet sutarties vykdymo stadijoje.

Bet kuriuo atveju net jeigu atitinkamas techninis reikalavimas kvalifikuotinas kaip atrankos (kvalifikacijos) reikalavimas, ir tiekėjas šio reikalavimo atitikčiai planuoja remtis kito ūkio subjekto pajėgumais, tiekėjas dar pasiūlyme privalo įrodyti, kad vykdant pirkimo sutartį ūkio subjektų, kurių pajėgumais jis remiasi, ištekliai jam bus prieinami.

Todėl tiekėjui pradiniame pasiūlyme nenurodžius kito ūkio subjekto, kurio pajėgumais ketina remtis, tiekėjas kvalifikacijos dokumentų teikimo ar tikslinimo metu negalės pateikti tokių įrodymų, ir pasiūlymas būtų atmestas.

Rašyti komentarą