Naujienos

Aktualios naujienos, straipsniai ir apžvalgos

Pasinaudojimas sutartine garantija

Viešuosiuose pirkimuose vykdant sutartis jos pakankamai dažnai yra užtikrinamos nepriklausomomis garantijomis (garantijomis pagal pirmą pareikalavimą). Tokiais atvejais garantiją išdavęs asmuo, gavęs perkančiosios organizacijos reikalavimą, privalo išmokėti garantijos sumą neanalizuodamas, ar pagrindinė prievolė (viešojo pirkimo sutartis) yra įvykdyta tinkamai. Tačiau jeigu skolininkas mano, jog perkančioji organizacija nepagrįstai pareikalavo išmokėti garantijoje nurodytą sumą, skolininkas turi teisę prisiteisti...
Daugiau

Kelios sutartys – dėl to paties objekto?

Pasitaiko atvejų, kai perkančiosios organizacijos dėl vieno ir to paties objekto siekia sudaryti kelias skirtingas viešojo pirkimo sutartis su skirtingais prekių pardavėjais, darbų atlikėjais ar paslaugų teikėjais. Perkančiųjų organizacijų išviešinti motyvai gali būti įvairūs – teigiama, jog tokiu būdu yra siekiama užtikrinti prekių, paslaugų ar darbų nepertraukiamumą, jeigu sutartį vykdantis tiekėjas būtų nebepajėgus tęsti įsipareigojimų;...
Daugiau

Kiek bausti finansų rinkos chuliganus: kirčiai neturi būti mirtini

Advokatų profesinės bendrijos Kenstavičius ir partneriai advokatė dr. Oksana Fruzerova publikavo straipsnį finansų rinkų reguliavimo tema, kuris buvo paskelbtas dienraštyje „Verslo žinios“. Straipsnyje buvo aptartas Lietuvos banko taikomų administracinių baudų už draudimų piktnaudžiauti rinka (manipuliuoti rinka ir naudotis viešai neatskleista informacija) pažeidimus atitikimas teisingumo bei proporcingumo principams, taip pat šių badų santykis su Lietuvos finansų...
Daugiau

Prie komandos prisijungė advokatė dr. Oksana Fruzerova

Prie advokatų profesinės bendrijos Kenstavičius ir partneriai komandos nuo 2019-11-18 prisijungė advokatė dr. Oksana Fruzerova, turinti ilgametę patirtį kapitalo rinkų priežiūros srityje. Iki advokatės veiklos pradžios, Oksana dirbo teisinį darbą Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijoje bei Lietuvos banke. Oksana sėkmingai atstovavo priežiūros institucijų interesus administracinėse ir civilinėse bylose. Teismo procesai buvo susiję su manipuliavimo rinka,...
Daugiau

Konstitucijos diena teisme

Advokatų profesinė bendrija Kenstavičius ir partneriai prisijungė prie Nacionalinės teismų administracijos organizuojamo renginio „Jūs klausiate – mes atsakome“ Konstitucijos dienos proga. Renginio, kuris organizuojamas jau ketvirtą kartą, metu lankytojus teisiniais klausimais konsultuoja patyrę teisininkai. Advokatas dr. Dainius Kenstavičius atvykusiems asmenims konsultacijas teikė Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Informacijos šaltiniai: https://vaat.teismas.lt/naujienos/aktualijos/lankytojai-klause-mes-atsakeme/920 https://lvat.lt/naujienos/vyko-nemokamos-teisines-konsultacijos/807 https://www.teismai.lt/lt/naujienos/teismu-sistemos-naujienos/konstitucijos-diena-nemokamos-teisines-konsultacijos-teismuose/7074
Daugiau

Išviešinti privaloma ne visus subrangovus

Pagal iki 2017-07-01 galiojusią Viešųjų pirkimų įstatymo redakciją tiekėjas savo pasiūlyme privalėjo nurodyti, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika taip pat buvo griežta. Kasacinis teismas vertino, kad tiekėjas, pasiūlyme neišviešinęs subrangovų, negali savo kvalifikacijos grįsti neišviešintų subjektų pajėgumais (išimtis buvo daroma tik dėl teisės verstis atitinkama veikla, kai tam...
Daugiau
1 2 3 4 5 23