Teisinis suinteresuotumas – ir dalyviams, kurie nepateikė pasiūlymo

Inicijuoti viešųjų pirkimų ginčus gali tik tie tiekėjai, kurie turi teisinį suinteresuotumą. Teisinis suinteresuotumas reiškia, kad tiekėjas, teikdamas ieškinį, turi ginti būtent savo subjektines teises (o ne visų tiekėjų teises ar viešąjį interesą). Jeigu ieškinį pateikė teisinio suinteresuotumo neturintis tiekėjas, byla turėtų būti nutraukta.

Teisinis suinteresuotumas inicijuojant viešųjų pirkimų bylas reiškia, kad tiekėjas turi turėti galimybę sudaryti viešojo pirkimo sutartį, t. y. tiekėjas turi ginti savo teisę sudaryti viešojo pirkimo sutartį. Be to, teisinis suinteresuotumas gali būti grindžiamas ne tik viešojo pirkimo sutarties sudarymu, tačiau ir kitų subjektinių teisių gynimu, pvz., teise dalyvauti kitame (būsimame) viešajame pirkime arba teise reikalauti žalos atlyginimo.

Teismų praktikoje yra išaiškinta, kad teisinio suinteresuotumo tiekėjai nepraranda ir tais atvejais, kai jų pasiūlymai yra atmetami arba kai tiekėjas net nepateikia pasiūlymo motyvuodamas, jog jam pirkime dalyvauti sukliudė neteisėtos pirkimo sąlygos.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad teisinį suinteresuotumą turi ne tik viešojo pirkimo dalyviai, pateikę pasiūlymus pirkime, tačiau ir tie tiekėjai, kurie nepateikė pasiūlymo, tačiau gali pateikti ir dėl tam tikrų priežasčių tokių pasiūlymų nepateikė. Kasacinis teismas nurodė, kad vertimas tiekėjui pateikti pasiūlymą vien dėl to, kad tiekėjas įrodytų ar pagrįstų savo teisinį suinteresuotumą, nėra pagrįstas ir proporcingas. Tad vien aplinkybė, kad tiekėjas nepateikė pasiūlymo viešajame pirkime, pati savaime negali lemti išvados, jog tiekėjas neturi teisinio suinteresuotumo.

Analogiškai ir pasibaigus viešajam pirkimui atmetus visus pasiūlymus nereiškia, kad nei vienas iš tiekėjų neturi teisinio suinteresuotumo ginčyti pirkimo sąlygų.

Nepaisant to, kiekvieną kartą nustatant tiekėjo teisinį suinteresuotumą reikia analizuoti, ar konkrečiame pirkime tiekėjas gina būtent savo teises nepriklausomai nuo to, ar tiekėjas pasiūlymą pateikė; ar perkančioji organizacija pirkimą nutraukė; galiausiai – ar pirkime buvo atmesti visų tiekėjų pasiūlymai.

Rašyti komentarą