Sutarties nutraukimas – tik esant aiškioms sąlygoms

Tiekėjui pažeidus viešojo pirkimo sutartį perkančiosios organizacijos įgyja teisę sutartį nutraukti dėl esminio pažeidimo.

Verta pastebėti, kad jeigu sutartis yra nutraukiama dėl joje numatytos sąlygos, pagal kurią šalys turi teisę nutraukti sutartį vienašališkai, tokiu atveju tokios sąlygos turi būti visiškai aiškios, tikslios ir nedviprasmiškos. Priešingu atveju, teisme kilus ginčui, kyla rizika, jog sutarties nutraukimas gali būti nuginčytas ir pripažintas neteisėtu.

Svarbu tai, kad tiek viešojo pirkimo sutarties, tiek ir pirkimo sąlygos turi būti aiškios. Pirkimo sąlygos apima ir techninės specifikacijos reikalavimus, kurie turi būti pakankamai tikslūs, aiškiai išdėstyti bei suprantami tiekėjams.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nagrinėjęs bylą, kurioje kilo ginčas, ar perkančioji organizacija turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jeigu tiekėjas nesilaikė techninės specifikacijos reikalavimų. Tokio vienašališko sutarties nutraukimo sąlyga yra ta, kad techninės specifikacijos reikalavimai turi būti visiškai aiškūs. Jeigu techninės specifikacijos reikalavimai nebuvo visiškai aiškūs, o sutarties vykdymo eigoje perkančioji organizacija pradeda kelti truputį didesnius reikalavimus, tokių didesnių reikalavimų nevykdymas negali būti teisėta priežastis nutraukti sutartį. Nurodytoje byloje kasacinis teismas padarė išvadą, kad perkančiosios organizacijos paskelbtos viešojo pirkimo sąlygos (įskaitant techninės specifikacijos reikalavimus) nebuvo pakankamai aiškūs ir tikslūs, todėl visos rizikos dėl tokių neaiškumų tenka perkančiosioms organizacijoms.

Besiformuojanti teismų praktika lemia, kad, kilus ginčui dėl viešojo pirkimo sutarties nutraukimo teisėtumo, teismai yra linkę ieškoti abiejų šalių teisių bei interesų pusiausvyros. Tais atvejais, kai perkančiosios organizacijos pernelyg agresyviai nutraukia viešojo pirkimo sutartis nesant tam pakankamo pagrindo, tokie perkančiųjų organizacijų veiksmai gali būti pripažinti neteisėtais.

Rašyti komentarą