Viešojo pirkimo sutarties nutraukimas – ne absoliuti teisė

Bendrąja prasme sudarytos sutartys vienašališkai gali būti nutrauktos keliais skirtingais pagrindais:

  1. Atsiradus esminiam sutarties pažeidimui (Civilinio kodekso 6.217 str. 2 d.);
  2. Tuo atveju, jeigu praleistas sutarties įvykdymo terminas – jeigu terminą praleidusi šalis sutarties neįvykdo per nustatytą papildomą laiką (Civilinio kodekso 6.209 str., 6.217 str. 3 d.);
  3. Vienašališkai sutartis gali būti nutraukiama sutartyje nustatytais atvejais (Civilinio kodekso 6.217 str. 5 d.).

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad, siekiant nutraukti sutartį dėl esminio pažeidimo, toks nutraukimas negali būti formalus. Nutraukimo pagrindas turi būti realus ir įrodytas. Sutartį tokiu atveju galima nutraukti tik jeigu nukentėjusioji šalis pagrindžia, kad tolesnis sutarties galiojimas lemtų jai didelius praradimus. Todėl net jeigu buvo pažeistos ir esminės sutarties sąlygos, tačiau tokiam pažeidimui esant neatsiranda didelių pasekmių nukentėjusiajai šaliai, konstatuotina, kad esminio sutarties pažeidimo nebuvo.

Be to, kas yra svarbu dalyje dėl esminio sutarties pažeidimo, yra tai, kad, iškilus ginčui dėl sutarties nutraukimo galimo neteisėtumo, sutarties esminį pažeidimą bei sutarties nutraukimo teisėtumą turi įrodyti nukentėjusioji šalis – kitaip tariant, ta šalis, kurios iniciatyva sutartis ir buvo nutraukta.

Tuo tarpu dalyje dėl sutarties nutraukimo joje numatytais atvejais labiausiai akcentuotina tai, kad šalys gali susitarti, jog sutartis vienašališkai gali būti nutraukiama ir nesant esminio pažeidimo. Kitaip tariant, pačios šalys gali išplėsti vienašališko sutarties nutraukimo galimybę, tai nustatydamos pačioje sutartyje.

Tačiau teismai, vertindami, ar sutartis buvo nutraukta teisėtai joje numatytu pagrindu, bet kuriuo atveju vertina sutarties sąlygas tiek teisėtumo, tiek sąžiningumo aspektais. Nutraukiant sutartį joje numatytais atvejais bet kuriuo atveju negali būti padaryta neproporcingai didelė žala kitos šalies atžvilgiu, lyginant su sutartį nutraukiančiosios šalies padėtimi.

Taigi, kaip matyti, net ir sutartyje numačius vienašališko nutraukimo galimybę, tam tikrais atvejais gali kilti ginčų dėl tokio sutarties nutraukimo teisėtumo, jeigu sutarties nutraukimas padaro neproporcingai didelę žalą vienai iš šalių.

Rašyti komentarą