Tiekėjai ankstesnes sutartis turi būti įvykdę tinkamai

Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu tiekėjai, įrodinėdami savo kvalifikaciją apie sukauptą patirtį, turi įrodyti, jog ankstesnes sutartis yra įvykdę tinkamai. Viešųjų pirkimų įstatyme nurodyta, kad tiekėjas patirtį gali įrodinėti užsakovų pažymomis, kuriose nurodyta, kad tiekėjas tam tikras nurodytas sutartis vykdė tinkamai.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2022-10-06 paaiškino, ką reiškia reikalavimas, kad tiekėjas įvykdė sutartis tinkamai. Byloje buvo sprendžiama, ar aplinkybė, kad tiekėjas vykdė sutartį laikydamasis visų jos reikalavimų, tačiau sutartį įvykdęs pavėluotai, gali būti laikomas, kad sutartį įvykdė tinkamai.

Kasacinis teismas nurodė, kad teisės aktuose nėra įtvirtinta, ką reiškia sąvoka „tinkamai įvykdyta sutartis“. Tačiau buvo padaryta išvada, kad sąvoka „tinkamai įvykdyta sutartis“ turi būti aiškinama kaip apimanti bet kokių sutartinių įsipareigojimų tinkamą įvykdymą.

Dėl šių priežasčių perkančiosios organizacijos, vykdydamos viešuosius pirkimus, turi patikrinti, ar tiekėjai praeityje sugebėjo visa apimtimi tinkamai įvykdyti anksčiau sudarytas panašaus pobūdžio sutartis. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas padarė išvadą, kad tuo atveju, jeigu tiekėjas savo kvalifikaciją (patikimumą ir pajėgumą) grindžia praeityje pavėluotai įvykdyta sutartimi, neįrodo savo kvalifikacijos tinkamumo.

Nurodyta teismų praktika reiškia, kad perkančiosios organizacijos turi pareigą kiekvienu atveju, tikrindama tiekėjų kvalifikaciją, įvertinti, ar tiekėjai praeityje iš tiesų tinkamai įvykdė sutartis, t. y. ar jos buvo įvykdytos laikantis visų jose nustatytų reikalavimų (įskaitant ir sutarties vykdymo terminus). Tuo tarpu tiekėjai turi būti pasirengę savo kvalifikaciją įrodinėti ne tik užsakovų pažymomis, bet, esant reikalui, ir kitais įrodymais, pagrindžiančiais tinkamą praeityje sudarytų sutarčių įvykdymą.

Rašyti komentarą