Naujienos

Aktualios naujienos, straipsniai ir apžvalgos

Dėl Covid-19 pasekmių siekiama spartinti atsiskaitymus

Atsižvelgiant į koronaviruso Covid-19 sukeltas neigiamas pasekmes Finansų ministerija skatina perkančiąsias organizacijas spartinti atsiskaitymus su tiekėjais. Finansų ministerija paskelbė, kad skatina perkančiąsias organizacijas kuo anksčiau įsigyti prekes ir paslaugas, kurias yra planuojama įsigyti šiais metais. Taip pat yra siūloma mokėjimus atlikti dalimis arba tiekėjams išmokėti avansus (jeigu tai įmanoma). Galiausiai, siūloma kuo greičiau atsiskaityti su...
Daugiau

Viešųjų pirkimų bylų teismingumas

Civilinio proceso kodekso 27 str. 3 p. nustatyta, kad bylas dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių kaip pirmosios instancijos teismai nagrinėja apygardos teismai. Ši nuostata paprastai aiškinama taip, kad ginčus dėl viešųjų pirkimų (pvz., dėl viešojo pirkimo sąlygų ar dėl perkančiųjų organizacijų sprendimų) turi nagrinėti apygardos teismai kaip pirmosios instancijos teismai. Tačiau kyla klausimas, kaip...
Daugiau

Tiekėjai turi išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas neseniai priėmė nutartį, kurioje dar kartą konstatavo tiekėjų pareigą dar pasiūlyme išviešinti ūkio subjektus, kuriais tiekėjas remiasi. Viešųjų pirkimų įstatymo 49 str. yra nustatyta sąvoka „rėmimasis kitų ūkio subjektų pajėgumais“. Kasacinis teismas nurodė, kad ši sąvoka turi dvi reikšmes: kitas ūkio subjektas, kuris yra reikalingas tiekėjui įrodyti kvalifikacijos reikalavimų atitiktį pirkimo procedūros...
Daugiau

Viešojo pirkimo sutarčių vykdymas koronaviruso protrūkio metu

Tiek perkančiosios organizacijos, tiek tiekėjai esant paskelbtai ekstremaliai situacijai ar karantinui dėl koronaviruso Covid-19 protrūkio, gali susidurti su viešojo pirkimo sutarčių vykdymo sunkumais. Perkančiosioms organizacijoms dėl pareigos organizuoti darbą nuotoliniu būdu gali pasunkėti sutarčių administravimas, kontrolė bei priežiūra. Tuo tarpu tiekėjai taip pat gali susidurti su nenumatytais sunkumais siekiant laiku įvykdyti įsipareigojimus. Apskritai akcentuotina, kad...
Daugiau

Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, susiję su koronavirusu

2020-03-17 buvo priimti Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai siekiant supaprastinti viešųjų pirkimų procedūras. Pakeitimai buvo priimti dėl koronaviruso Covid-19 paplitimo, siekiant paprasčiau vykdyti viešųjų pirkimų procedūras tam tikrais atvejais. Tuo tikslu buvo pakeista Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 5 d. nuostata. Nuo šiol perkančiosios organizacijos gali netaikyti pašalinimo pagrindų, kai pirkimas susijęs su sveikatos ar aplinkos...
Daugiau

Įteisinti savivaldybių vidaus sandoriai

2019-12-31 įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos savivaldybės turės platesnes galimybes sudaryti vidaus sandorius. Pagal pakeistą tvarką savivaldybės galės neskelbti viešųjų pirkimų, kai ketins sudaryti sutartis, skirtas įgyvendinti viešąsias paslaugas šiose srityse: vandens tiekimo, nuotekų valymo, šilumos tiekimo, atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo, maitinimo švietimo, socialinės globos arba sveikatos...
Daugiau
1 2 3 4 23