Kuo informacija vertingesnė – tuo labiau konfidenciali

Atliekant viešųjų pirkimų procedūras perkančiosios organizacijos negali atskleisti vieno tiekėjo konfidencialią informaciją kitiems tiekėjams. Jeigu perkančioji organizacija atskleistų konfidencialią informaciją, tai galėtų sukelti informacijos savininkui didelę žalą.

Vykdant viešųjų pirkimų procedūras dažnai kyla klausimas, kokia konkrečiai informacija yra konfidenciali ir negali būti atskleista tretiesiems asmenims. Natūralu, kad tiekėjai paprastai stengiasi nurodyti, kad jų pasiūlymuose esanti informacija yra didžiąja dalimi konfidenciali. Tuo tarpu perkančiosios organizacijos turėtų užtikrinti tinkamą pusiausvyrą ir užtikrinti kito tiekėjo teisę į konfidencialios informacijos apsaugą.

Sprendžiant, ar tiekėjo tam tikra informacija yra konfidenciali, vienas iš esminių kriterijų yra informacijos vertingumas. Informacijos vertingumas kyla iš to, kad kiti tiekėjai nežino tos informacijos, o ši informacija kitam tiekėjui yra svarbi, nes suteikia tam tikrą konkurencinį pranašumą (pvz., suteikia verslo privalumus, gamybinius pranašumus, finansinę naudą ar pan.).

Todėl sprendžiant, ar informacija yra konfidenciali, reikėtų įvertinti:

  1. ar tiekėjai (ūkio subjektai) yra konkurentai;
  2. ar tiekėjo turima informacija sukuria jam pačiam vertę dėl to, kad tos informacijos nežino tiekėjo konkurentai;
  3. ar tiekėjo informacijos vertė gali sumažėti dėl to, kad informacija bus paviešinta;
  4. ar konkurentas, sužinojęs tiekėjo konfidencialią informacija, gali iš to turėti naudos;
  5. ar pasikeistų tiekėjų tarpusavio konkurencinė aplinka, jeigu informacija bus atskleista (paviešinta).

Jeigu į didžiąją dalį klausimų atsakymas yra teigiamas, labai tikėtina, kad tiekėjo tam tikra informacija iš tiesų yra konfidenciali bei vertinga ir neturėtų būti atskleista kitiems asmenims.

Rašyti komentarą