Konfidencialūs dokumentai – ne visos apimties

Viešųjų pirkimų procedūrų metu tiekėjai perkančiajai organizacijai pateikia daug vertingos informacijos, kuri dažnu atveju yra konfidenciali. Tai reiškia, kad tiekėjas pateikia perkančiajai organizacijai komerciškai vertingų duomenų, kurie turi vertę dėl to, kad jų nežino konkurentai. Todėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo procedūrų metu privalo užtikrinti konfidencialios informacijos slaptumą bei jos neatskleisti kitiems asmenims (tiekėjo, pateikusio informaciją, konkurentams, t. y. pirkimo procedūroje dalyvaujantiems kitiems asmenims).

Nepaisant to, tiekėjo pasiūlymas su priedu negali tapti absoliučiai slaptu. Viešuosiuose pirkimuose yra įtvirtintas skaidrumo principas, kuris reiškia, jog pirkimo procedūrų vykdymas turi vykti teisėtai, o kiti tiekėjai turi turėti teisę įsitikinti, jog perkančiosios organizacijos nepiktnaudžiauja savo padėtimi bei priima teisingus sprendimus.

Derinant konfidencialumo bei skaidrumo principus verta pažymėti, kad labai dažnai tam tikrame dokumente yra ir konfidencialios, ir nekonfidencialios informacijos. Todėl tokiais atvejais reikėtų užtikrinti tiek konfidencialią informaciją pateikusio tiekėjo teises, tiek ir viešųjų pirkimų skaidrumo principą bei, esant suinteresuoto kito dalyvio prašymui, išviešinti atitinkamas dokumento dalis, kurios nėra konfidencialios.

Jeigu dokumente didžioji dalis informacijos yra konfidenciali, pagal kasacinio teismo išaiškinimus perkančiosios organizacijos vis tiek turi atskleisti bent minimalią informaciją tam, kad informacijos prašantis asmuo galėtų nuspręsti dėl būtinybės pradėti peržiūros procedūras. Todėl perkančiosios organizacijos, siekdamos užtikrinti visus viešųjų pirkimų principus, turėtų informacijos prašantiems asmenims pateikti laimėjusio tiekėjo pasiūlymo tam tikrų charakteristikų santrauką (neatskleidžiant konfidencialių duomenų), arba pateikti dokumentus, kuriuose būtų užslaptinta konfidenciali informacija ir tokiu būdu leidžiant susipažinti su nekonfidencialiais duomenimis.

Rašyti komentarą