Atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams tikrinama ne tik pagal pirkimo sąlygas

Pakankamai dažnai pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje yra nustatyta daug įvairių reikalavimų, tačiau reikalaujama tik palyginti nedaug dokumentų, kurie galėtų patvirtinti tik dalį iš nustatytų reikalavimų. Tokiais atvejais kyla klausimas, ar perkančiosios organizacijos turi teisę (o gal pareigą) reikalauti, kad tiekėjai pateiktų ne tik tuos dokumentus, kurie tiksliai nurodyti pirkimo sąlygose, bet ir kitus dokumentus, kurie galėtų įrodyti atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.

Tiekėjai, formuodami pasiūlymus, neprivalo teikti daugiau dokumentų, nei reikalaujama pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje. Tačiau tai nereiškia, jog kilus ginčui dėl siūlomų prekių, paslaugų ar darbų atitikties tiekėjai nebeprivalės pateikti jokių naujų dokumentų. Tam tikrais atvejais perkančiosios organizacijos turi teisę (ar net pareigą, jeigu, pavyzdžiui, yra gaunama argumentuota kito pirkimo dalyvio pretenzija) imtis priemonių ir išsiaiškinti, ar tikrai tiekėjo siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus. Tokiais atvejais perkančiosios organizacijos gali prašyti, kad tiekėjai pateiktų dokumentus, kurie galėtų patvirtinti atitiktį kitiems (likusiems) techninės specifikacijos reikalavimams.

Perkančiosios organizacijos veiksmai, kuriais yra prašoma tiekėjų pateikti papildomus dokumentus, nenurodytus pirkimo sąlygose, būtų laikomi teisėtais ir pagrįstais, jeigu prašomi pateikti dokumentai yra skirti įrodyti atitiktį pirkimo sąlygų reikalavimams.

Nurodyta formuojama teismų praktika reiškia, kad tiekėjai turi suvokti, jog esant reikalui privalės pateikti visus reikiamus dokumentus, patvirtinančius atitiktį perkančiosios organizacijos keliamiems reikalavimams, net jeigu tokių dokumentų nėra reikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu. Savo ruožtu perkančiosios organizacijos turi platesnes galimybes (o gavusios kito dalyvio pretenziją – netgi pareigą) išsamiai patikrinti siūlomų prekių, paslaugų ar darbų tinkamumą ir pareikalauti tiekėjo pateikti atitinkamus dokumentus, galinčius patvirtinti atitiktį keliamiems reikalavimams.

Rašyti komentarą