Teisinis suinteresuotumas – iš dviejų dalių

Tais atvejais, kai tiekėjai siekia nuginčyti pirkimo sąlygas, jiems tenka pareiga įrodyti, jog turi teisinį suinteresuotumą reikšti reikalavimus perkančiajai organizacijai dėl pirkimo panaikinimo ar pakeitimo. Kitaip tariant – ne kiekvienas tiekėjas turi teisę reikšti reikalavimus dėl pirkimo sąlygų.

Pagal formuojamą teismų praktiką tiekėjo teisinį suinteresuotumą sudaro du privalomi sudedamieji elementai: pirma, tiekėjo tinkamumas reikšti reikalavimus dėl perkančiųjų organizacijų sprendimų; antra, tiekėjo subjektinių teisių pažeidimas.

Tiekėjo tinkamumas iš esmės reiškia, kad tiekėjas turi įrodyti, jog jis gali teikti pasiūlymą dėl pirkimo objekto kaip tokio. Pavyzdžiui, informacines paslaugas teikianti bendrovė greičiausiai neturi jokio intereso dalyvauti vaistų pirkimuose, todėl jeigu tokia bendrovė norėtų teikti pretenzijas, ji privalėtų įrodyti, jog ji veikia ir vaistų rinkoje bei gali siūlyti įsigyti vaistus.

Antrasis tiekėjo teisinio suinteresuotumo elementas yra tiekėjo subjektinių teisių pažeidimas. Šiuo atveju tiekėjas turi įrodyti, jog perkančiosios organizacijos veiksmai pažeidžia būtent tiekėjo veiksmus. Tiekėjui nepakanka įrodinėti pirkimo sąlygų neteisėtumą – tiekėjas kartu privalo įrodyti, jog būtent jo teises pažeidžia vienokios ar kitokios pirkimo sąlygos. Pavyzdžiui, tiekėjas, pageidaujantis nuginčyti tam tikras technines specifikacijas, privalo įrodyti, jog jis neturi techninių galimybių patiekti produktą, kurio reikalauja perkančioji organizacija, o vietoje to gali siūlyti tik kitokių techninių charakteristikų, bet iš esmės lygiavertį produktą.

Tad tik esant abiem elementams gali būti laikoma, jog tiekėjas turi teisinį suinteresuotumą reikšti reikalavimus perkančiosioms organizacijoms. Atsižvelgiant į tai, kad teismai turi pareigą visais atvejais nustatyti, ar tiekėjas turi teisinį suinteresuotumą, rekomenduotina ir perkančiosioms organizacijoms pretenzijų nagrinėjimo metu visų pirma įsitikinti, ar tiekėjas, reikšdamas reikalavimus, turi abu teisinio suinteresuotumo privalomus elementus.

Rašyti komentarą