Jungtinės veiklos partnerio pasitraukimas

Paprastai pateikus pasiūlymą viešajame pirkime yra itin apribotos galimybės pakeisti jungtinės veiklos partnerį. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra konstatavęs, kad sprendimas leisti pakeisti vieną iš ūkio subjektų grupės narių gali būti laikomas esminiu.

Pastaruoju metu dėl sudėtingesnių ekonominių sąlygų verslo atstovai analizuoja ir vertina tiek savo, tiek partnerių mokumo galimybes. Šiuo atžvilgiu yra aktualu, kokią įtaką dalyvavimui viešajame pirkime gali turėti vieno iš partnerių finansinės padėties pasikeitimas – pavyzdžiui, jeigu paaiškėtų, kad partneriui yra iškelta bankroto byla.

Tuo atveju, jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė (kaip jungtinės veiklos partneriai) ir vienas partneris atsiduria ypatingai sudėtingoje situacijoje, dėl kurios jam tampa nebeįmanoma įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų, natūralu, kad tokia ūkio subjektų grupė išyra. Tačiau vieno iš partnerių pasitraukimas iš jungtinės veiklos nereiškia, kad pasiūlymas, pateiktas viešajame pirkime, tampa netinkamu.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra išaiškinęs, kad jeigu ūkio subjektų grupė išyra, yra leidžiama toliau dalyvauti viešojo pirkimo procedūroje, jeigu likę ūkio subjektų grupės nariai atitinka pirkimo sąlygų reikalavimus. Kitaip tariant – tokiu atveju, pasitraukus ūkio subjektų grupės nariui, nebebus galima vieno partnerio pakeisti kitu.

Atsižvelgiant į verslo santykių dinamiką tiekėjams rekomenduotina prieš dalyvaujant viešojo pirkimo procedūrose gerai apsvarstyti, kas atsitiktų, jeigu vienas iš jungtinės veiklos partnerių pasitrauktų bei ar tokiu atveju likę partneriai atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus. Taip pat tiekėjams rekomenduotina pasirengti tokias jungtinės veiklos sutartis, kuriose būtų įtvirtinta tvarka dėl tolesnio sklandaus jungtinės veiklos sutarties įgyvendinimo pasitraukus vienam iš partnerių ar iširus ūkio subjektų grupei.

Rašyti komentarą