Jungtinės veiklos partnerių keitimas – ribotas

Viešuosiuose pirkimuose nedraudžiama teikiant pasiūlymą dalyvauti kartu su kitais ūkio subjektais, sudarant jungtinės veiklos sutartį. Tačiau verta atkreipti dėmesį, kad tokiu atveju jungtinės veiklos partnerio keitimas yra itin apribotas.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra konstatavęs, kad sprendimas leisti pakeisti vieną iš ūkio subjektų grupės narių gali būti laikomas esminiu. Tam tikrais atvejais net ir subrangovo pakeitimas gali būti laikomas esminiu (neleidžiamu), ypač jeigu konkretaus subrangovo pasitelkimas turėjo įtakos viešojo pirkimo rezultatams.

Jeigu būtų leidžiama atlikti ūkio subjektų grupės narių sudėties pakeitimus, tai reikštų, kad tokiai ūkio subjektų grupei būtų suteikiama pirmenybė kitų tiekėjų atžvilgiu. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas atkreipė dėmesį, kad ūkio subjektų grupės pokyčių gali pageidauti dalis grupės narių tam, kad pagerintų teikiamą pasiūlymą ir taip įgytų pranašumą prieš konkurentus. Tokia situacija prieštarautų lygiateisiškumo principui bei iškreiptų konkurenciją viešajame pirkime.

Tad sudarius jungtinės veiklos sutartį reikėtų turėti omenyje, kad pasiūlymo vertinimo metu praktiškai jokiomis aplinkybėmis nebus galima pakeisti vieno iš jungtinės veiklos partnerių.

Komentarai (1)

Rašyti komentarą