Lygiavertiškumas galimas ne visais atvejais

Lygiavertiškumas viešuosiuose pirkimuose reiškia tai, kad tiekėjai gali siūlyti perkančiosioms organizacijoms įsigyti ne visiškai pirkimo sąlygas atitinkančius produktus, tačiau kurie pagal savo esmę leidžia pasiekti pageidaujamą rezultatą.

Teismų praktikoje jau pakankamai seniai buvo suformuota, kad perkančiosios organizacijos negali atmesti tiekėjų pasiūlymų, jeigu tiekėjų siūlomų pirkimo objektų charakteristikos nėra identiškos pirkimų sąlygų techninės specifikacijos reikalavimams, tačiau tiekėjas įrodo, jog siūlomi sprendimai yra lygiaverčiai.

Atkreiptinas dėmesys, kad Viešųjų pirkimų įstatyme numatyti keli skirtingi būdai, kaip galima pirkimo sąlygose nustatyti technines specifikacijas:

  1. apibūdinant norimą rezultatą arba nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus;
  2. nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas (privaloma nurodyti, kad leidžiami ir lygiaverčiai sprendiniai).

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, plėtodamas praktiką, patikslino kai kuriuos lygiavertiškumo viešuosiuose pirkimuose aspektus. Kasacinis teismas nurodė, kad lygiavertiškumas negali būti aiškinamas pernelyg plačiai, o turi būti atsižvelgiama į perkančiosios organizacijos tikslus įsigyjant produktą.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat patikslino, kad lygiavertiškumas gali būti taikomas ir įrodinėjamas tuomet, kai pirkimo sąlygų techninių specifikacijų nuostatos yra suformuluotos nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas. Tai reiškia, kad, pirkimo sąlygų techninių specifikacijų reikalavimus apibūdinus pagal norimą rezultatą arba nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus, tiekėjai negali remtis lygiavertiškumu – vietoje to tiekėjai turėtų įrodyti, jog jų siūlomas produktas leidžia pasiekti norimą rezultatą arba leidžia atlikti pageidaujamą funkciją.

Atsižvelgiant į plėtojamą teismų praktiką vis svarbiau ateityje bus nustatyti, kokiu būdu yra nustatyti techninės specifikacijos reikalavimai: 1) pagal siekiamą rezultatą ar atliekamas funkcijas, ar 2) pagal bendrąsias technines specifikacijas (arba standartą, techninį liudijimą). Tuo atveju, jeigu techninės specifikacijos bus suformuluotos pagal siekiamą rezultatą ar atliekamas funkcijas, tiekėjai turės įrodyti, jog jų siūlomas produktas tiksliai atitinka nustatytus reikalavimus. Visgi tiekėjai ir pastaruoju atveju galės siūlyti skirtingus sprendinius, jeigu tai leis pirkimo sąlygos.

Rašyti komentarą