Galimybė siūlyti lygiaverčius produktus

Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinta, kad perkančioji organizacija neturi teisės atmesti tiekėjų pasiūlymų dėl to, kad siūlomas produktas neatitinka techninių specifikacijų, jeigu tiekėjas įrodo, kad jo siūlomas sprendimas yra lygiavertis.

Taigi, tiekėjai nebūtinai turi siūlyti pirkimo sąlygų techninei specifikacijai identiškus (tapačius) produktus. Tačiau tiekėjai, siūlydami neidentiškus (netapačius) sprendimus, turi įrodytų siūlomų sprendimų lygiavertiškumą. 

Lygiavertiškumas vertinamas pagal perkančiosios organizacijos iškeltus pirkimo objekto įsigijimo tikslus bei funkcinius reikalavimus. Tad tiekėjas turi pateikti tinkamus įrodymus, o perkančioji organizacija vertina, ar pateikti įrodymai yra pakankami. Tuo atveju, jeigu perkančioji organizacija pateiktų įrodymų nelaiko tinkamais, ji turi detaliai pagrįsti tokią savo poziciją.

Tad tiekėjų pasiūlymų lygiavertiškumo vertinimas daromas ne tik atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, pirkimo sąlygos tekstinę išraišką, jos turinį, bet ir į perkančiosios organizacijos siekiamą tikslą atitinkamą nuostatą įtvirtinti (o vėliau ir taikyti vertinant pasiūlymus), taip pat į ginčui aktualų specialųjį teisinį reguliavimą.

Komentarai (1)

Rašyti komentarą