Atitiktis techninei specifikacijai – ne vėliau kaip galutinę pasiūlymų pateikimo dieną

Pagal formuojamą teismų praktiką tiekėjo kvalifikacija turi atitikti keliamus reikalavimus ne vėliau kaip galutinę pasiūlymų pateikimo dieną. Tačiau ar tokia pati taisyklė taikoma tikrinant tiekėjo pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams?

Vadovaujantis formuojama teismų praktika atitiktis ne tik kvalifikacijai, bet ir techninės specifikacijos reikalavimams turi būti užtikrinta ne vėliau kaip galutinę pasiūlymų pateikimo dieną.

Svarbu yra ir tai, kad teisminio ginčo metu teikėjai nebeturės galimybių pateikti naujų dokumentų, patvirtinančių atitiktį keliamiems reikalavimams. Teisminio ginčo metu turi būti vertinami tik tie tiekėjo duomenys (dokumentai), kurie perkančiajai organizacijai buvo pateikti dar iki teisminio ginčo pradžios.

Papildomų klausimų gali kilti, kai tiekėjai siūlo prekes, kurios bus pagamintos ateityje. Teoriškai tiekėjams teikti tokius siūlymus nėra draudžiama. Tačiau verta pastebėti, kad perkančiosios organizacijos turi teisę reikalauti (pirkimo sąlygose nustatyti), jog tiekėjai siūlytų tik jau pagamintas ar išbandytas prekes. Taip pat svarbu yra paties tiekėjo pozicija, kokias prekes jis siūlo – jeigu pasiūlyme ar pasiūlymo paaiškinime tiekėjas nurodo, kad siūlo pagamintas prekes, tolesniuose pirkimo procedūrų etapuose tiekėjas neturės teisės apsigalvoti ir pradėti teigti, jog siūlo visgi dar nepagamintas prekes. Natūralu, kad tais atvejais, kai tiekėjai siūlo dar nepagamintas prekes, nėra galimybės pateikti visų dokumentų, kurie galėtų būti pateikti siekiant įrodyti jau pagamintų prekių atitiktį keliamiems reikalavimams.

Bet kuriuo atveju tiekėjai kartu su pasiūlymu privalo pateikti visus reikalaujamus dokumentus, patvirtinančius atitiktį pirkimo sąlygų reikalavimams. Savo ruožtu tiekėjai turi būti pasirengę pasiūlymų vertinimo metu pateikti ir kitus dokumentus, patvirtinančius atitiktį keliamiems techninės specifikacijos reikalavimams – tačiau tokie dokumentai turės patvirtinti atitiktį, įgytą ne vėliau kaip galutinę pasiūlymų pateikimo dieną.

Rašyti komentarą