Pasinaudojimas sutartine garantija

Viešuosiuose pirkimuose vykdant sutartis jos pakankamai dažnai yra užtikrinamos nepriklausomomis garantijomis (garantijomis pagal pirmą pareikalavimą). Tokiais atvejais garantiją išdavęs asmuo, gavęs perkančiosios organizacijos reikalavimą, privalo išmokėti garantijos sumą neanalizuodamas, ar pagrindinė prievolė (viešojo pirkimo sutartis) yra įvykdyta tinkamai.

Tačiau jeigu skolininkas mano, jog perkančioji organizacija nepagrįstai pareikalavo išmokėti garantijoje nurodytą sumą, skolininkas turi teisę prisiteisti patirtus nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tais atvejais, kai skolininkas kreipiasi į teismą prašydamas priteisti nuostolius iš kreditoriaus (pvz., perkančiosios organizacijos), teismas turi analizuoti, ar pagrindinė prievolė (pvz., viešojo pirkimo sutartis) buvo įvykdyta tinkamai.

Kasacinis teismas yra nurodęs, kad skolininkas turi teisę prisiteisti patirtus nuostolius dėl netinkamai panaudotos garantijos, jeigu skolininkas įrodys, jog savo prievoles pagal pagrindinę sutartį įvykdė tinkamai. Be to, sprendžiant ginčus tarp skolininko ir kreditoriaus svarbios tampa pagrindinės sutarties sąlygos bei jose nustatyta tvarka dėl pasinaudojimo garantija. Svarbu tai, kad kreditorius turi teisę pasinaudoti garantija tik tokiais atvejais, kai tai aiškiai numatyta pagrindinėje sutartyje – kitu atveju kreditorius gali būti laikomas piktnaudžiaujančiu savo teisėmis.

Rašyti komentarą