Įteisinti savivaldybių vidaus sandoriai

2019-12-31 įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos savivaldybės turės platesnes galimybes sudaryti vidaus sandorius.

Pagal pakeistą tvarką savivaldybės galės neskelbti viešųjų pirkimų, kai ketins sudaryti sutartis, skirtas įgyvendinti viešąsias paslaugas šiose srityse: vandens tiekimo, nuotekų valymo, šilumos tiekimo, atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo, maitinimo švietimo, socialinės globos arba sveikatos priežiūros. Be to, ir tais atvejais, kai paslaugoms teikti bus reikalingas savivaldybėms priklausantis nekilnojamasis turtas, paslaugos galės būti įsigyjamos netaikant viešųjų pirkimų procedūrų.

Tokias paslaugas savivaldybės galės įsigyti arba iš joms priklausančių bendrovių, arba įsteigti naują bendrovę, kuri veiktų priskirtoje srityje.

Pakeitimais yra siekiama įtvirtinti vietos savivaldos institucijų diskreciją spręsti, kaip teikti viešąsias paslaugas. Yra siekiama savivaldybėms pačioms spręsti, ar naudinga tam tikras viešąsias paslaugas teikti steigiant savivaldybės kontroliuojamą ūkio subjektą ir jo kontrolėje sutelkiant visą reikalingą infrastruktūrą, ar naudingiau organizuoti viešuosius pirkimus. Verta pažymėti, kad savivaldybių didesnė diskrecija buvo įtvirtinta tik tam tikrų paslaugų, kurios yra laikomos reikšmingos vietos savivaldos bendruomenei, atžvilgiu. Atkreipiamas dėmesys, kad tokių paslaugų specifika lemia tai, kad dažnai tik vienas tiekėjas gali teikti tokias paslaugas, o sutelkti tokias paslaugas ir infrastruktūrą privataus subjekto rankose būtų itin rizikinga dėl siekio išlaikyti savivaldybių nepriklausomumą bei užtikrinti paslaugų nepertraukiamumą pačiose vietos savivaldos bendruomenei svarbiausiose srityse. Įstatymo pakeitimo autoriai be kita ko rėmėsi ir duomenimis apie tai, kad pastaruoju metu kitose valstybėse (Didžioji Britanija, Prancūzija, Vokietija ir kt.) yra pastebima tam tikrų paslaugų grąžinimo viešajam sektoriui tendencija.

Verta atkreipti dėmesį, kad nuo šiol savivaldybės pačios galės spręsti, ar konkrečioms paslaugoms organizuoti viešąjį pirkimą, ar vietoje to tam tikras paslaugas teikti pavesti savo kontroliuojamai įmonei.

Rašyti komentarą