Atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patikra

Viešojo pirkimo sąlygose nustačius reikalavimus dėl techninės specifikacijos, galimos trejopos situacijos dėl reikalavimų pasiūlymams pateikti:

  • tiekėjai privalo kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams;
  • tiekėjai su pasiūlymu neprivalo pateikti dokumentų, patvirtinančių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tačiau tiekėjai privalo pasiūlyme patvirtinti (deklaruoti), jog siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka viešojo pirkimo sąlygose nustatytus techninės specifikacijos reikalavimus;
  • tiekėjai kartu su pasiūlymu neprivalo nei pateikti dokumentų, patvirtinančių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, nei patvirtinti (deklaruoti), jog siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka viešojo pirkimo sąlygose nustatytus techninės specifikacijos reikalavimus.

Išvada, kokius konkrečiai dokumentus ar deklaracijas (patvirtinimus) turėtų tiekėjai pateikti kartu su pasiūlymu, priklauso nuo konkrečiai suformuluotų pirkimo sąlygų. Būtent perkančiosios organizacijos, tvirtindamos pirkimo sąlygas, sprendžia, ką tiekėjai privalo pateikti kartu su pasiūlymu.

Tačiau vien tai, kad perkančioji organizacija pirkimo sąlygose nustato, kokius dokumentus ar patvirtinimus (deklaracijas) turėtų pateikti tiekėjai, tai nereiškia, kad pasiūlymų vertinimo metu perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę nuspręsti, kokių patikslinimų iš tiekėjų prašyti pasiūlymų vertinimo metu. Vertėtų dėmesį atkreipti ir į tai, kad viešojo pirkimo nuostatą įtvirtinus būtent techninėje specifikacijoje, tiekėjų prekių savybės, parametrai turi atitikti perkančiųjų organizacijų iškeltus reikalavimus galutinę pasiūlymo pateikimo dieną (bet ne pirkimo sutarties vykdymo metu).

Priklausomai nuo to, kaip suformuotos pirkimo sąlygos, pasiūlymų vertinimo metu perkančiosios organizacijos turi teisę ir pareigą prašyti skirtingos apimties paaiškinimų bei patikslinimų. Perkančiosios organizacijos teisę ir pareigą prašyti paaiškinimų galima suskirstyti taip:

Pirkimo sąlygų reikalavimai

Perkančiosios organizacijos teisės ir pareigos prašant tiekėjų paaiškinti (patikslinti) pasiūlymus

Tiekėjai privalo kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, patvirtinančius atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams Perkančioji organizacija turi tikrinti, ar dokumentai pateikti, ar jie patvirtina pasiūlymo atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams.
Tiekėjai su pasiūlymu neprivalo pateikti dokumentų, patvirtinančių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, tačiau tiekėjai privalo pasiūlyme patvirtinti (deklaruoti), jog siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka viešojo pirkimo sąlygose nustatytus techninės specifikacijos reikalavimus Techninės specifikacijos atitiktį patvirtinančių dokumentų nepateikimas kartu su pasiūlymu yra galimas, t. y. negalima atmesti pasiūlymo tuo pagrindu, kad nepateikti įrodymai.

Tačiau perkančiosios organizacijos turi teisę prašyti įrodyti tiekėjų pateiktų deklaracijų (patvirtinimų) tikrumą (jeigu tai įmanoma patikrinti iš anksto).

Tiekėjai kartu su pasiūlymu neprivalo nei pateikti dokumentų, patvirtinančių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, nei patvirtinti (deklaruoti), jog siūlomos prekės, paslaugos ar darbai atitinka viešojo pirkimo sąlygose nustatytus techninės specifikacijos reikalavimus Perkančiosios organizacijos neturėtų reikalauti pateikti paaiškinimų.
Reikalavimas suformuotas ne kaip techninės specifikacijos reikalavimas, bet kaip sutarties vykdymo reikalavimas Perkančioji organizacija negali vertinti, ar tiekėjo pasiūlymas atitinka nustatytą reikalavimą.

Apibendrinant konstatuotina, kad tiekėjų pasiūlymų atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams priklauso nuo to, kokio detalumo informaciją pirkimo sąlygose buvo reikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu.

Rašyti komentarą