Papildomi darbai viešųjų pirkimų sutarčių dėl darbų atveju

Vykdant viešųjų pirkimu sutartis dėl rangos darbų dažnai susiduriama su situacija, kai rangovai atlieka papildomus darbus. Pirmiausia atkreiptinas dėmesys, kad darbai laikytini papildomais, jeigu atitinkami darbai nenumatyti statybos normatyviniuose dokumentuose (įskaitant ir techninį projektą), ir rangovas sutarties pasirašymo metu negalėjo suprasti, kad bus būtina tokius darbus atlikti. Esant papildomų darbų atsiskaitymas su rangovu už tokius darbus priklauso nuo pirkimo sutarties turinio.

Tuomet kyla klausimų, ar papildomi darbai turėtų būti įskaitomi į bendrą (sutartą) sutarties kainą; ar visgi rangovai turi teisę reikalauti atsiskaityti už papildomus darbus atitinkamai sudarant pirkimo sutarties pakeitimą, arba sudarant atskirą sutartį, ar tiesiog sutarties vykdymo metu darbų priėmimo-perdavimo aktuose fiksuojant pasikeitusius (tikruosius) atliktų darbų kiekius (tokiu atveju darbai nelaikytini papildomais, o atsiskaitymas už tokius darbus laikomas rangos sutarties vykdymu).

Viešųjų pirkimų sutartyse dažniausiai yra nustatoma bendra statybos darbų kaina. Nepaisant to, tai nebūtinai reiškia, kad statybos darbų kaina yra fiksuota. Vienas iš požymių, kad šalys susitarė ne dėl fiksuotos kainos, bet dėl fiksuoto įkainio (kas reiškia, jog atsiskaitymas su rangovu turi būti atliekamas pagal faktiškai rangovo atliktus darbų kiekius) yra tai, kad kartu su pasiūlymu rangovai turėjo pateikti užpildytus statybos darbų žiniaraščius, kuriuose nurodyti atskirų darbų kiekiai ir kainos. Kitas požymis, dėl kurio susitarimas gali būti laikomas sutartimi dėl fiksuoto įkainio, yra pirkimo sutarties nuostata, pagal kurią rangovas atlygį gauna pagal faktiškai atliktus darbus.

Tokiais atvejais, kai viešojo pirkimo sutartis dėl darbų pripažįstama fiksuoto įkainio sutartimi, su rangovu turi būti atsiskaitoma už faktiškai atliktus darbų kiekius ir tam nebūtina nei keisti pirkimo sutarties, nei sudaryti susitarimo dėl papildomų darbų atlikimo.

Kitu atveju, jeigu viešojo pirkimo sutartis dėl darbų pripažįstama fiksuotos kainos sutartimi, turėtų būti sprendžiama, ar yra pagrindas atlikti viešojo pirkimo sutarties pakeitimą arba sudaryti atskirą sutartį dėl papildomų darbų atlikimo.

Rašyti komentarą