Ekonominio naudingumo dydžiai: vertinti iš naujo ar atmesti?

Viešuosiuose pirkimuose yra skatinamas ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo išrinkimo kriterijus. Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta, kad tik pagal kainą gali būti organizuojami ne daugiau kaip 70 proc. pirkimų, atsižvelgiant į vertę.

Viešųjų pirkimų procedūrų metu gali kilti klausimas, kaip turėtų būti vertinami pasiūlymai, jeigu tiekėjų nurodyti kriterijų, skirtų atrinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, dydžiai neatitinka tikrovės.

Viena vertus, jeigu konkretaus viešojo pirkimo atveju tam tikrų kriterijų, skirtų atrinkti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, dydžiai būtų nesusiję su pirkimo objektu, jo techninėmis charakteristikomis, sutarties vykdymo sąlygomis ar pasiūlymo kaina (Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 3 d.), tokie duomenys galėtų būti tikslinami, papildomi, paaiškinami ar pateikiami nauji. Kita vertus, tiekėjams yra draudžiama atlikti pakeitimus, dėl kurių pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimus (Viešųjų pirkimų įstatymo 55 str. 9 d.).

Tam tikrais atvejais konkrečius kriterijaus dydžius turi nurodyti tiekėjas pasiūlyme. Pavyzdžiui, jeigu perkančioji organizacija siekia įsigyti spausdintuvą, galima nustatyti, kad vienas iš pasiūlymo vertinimo kriterijų bus vieno puslapio spausdinimo savikaina (sąnaudos). Jeigu tiekėjas nurodo, kad vieno puslapio spausdinimo savikaina yra vienas centas, tačiau perkančioji organizacija nustato, kad iš tiesų tiekėjo siūlomo spausdintuvo savikaina yra du centai (pvz., kaip skelbia spausdintuvo gamintojas oficialioje dokumentacijoje), tokiu atveju gali būti laikoma, kad tiekėjas nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis, dėl ko pasiūlymas turėtų būti atmestas.

Gali būti ir kitokių atvejų, pvz., kad tiekėjas tik pateiktų tam tikrus duomenis, o kriterijų dydžius nustatytų perkančioji organizacija. Pavyzdžiui, jeigu pasiūlymo vertinimo kriterijus yra specialistų sukaupta patirtis ir tiekėjai turėjo pateikti siūlomų specialistų gyvenimo aprašymus, tokiais atvejais turėtų būti vertinami pateikti dokumentai ir tiekėjui turėtų būti skiriamas atitinkamas balų dydis.

Visgi Viešųjų pirkimų įstatymo teisinis reguliavimas leidžia perkančiosioms organizacijoms pirkimo sąlygose nustatyti įvairias pasiūlymų vertinimo sąlygas, bei pasekmes tiekėjams už vienokių ar kitokių duomenų pateikimą. Todėl prieš sprendžiant, ar tiekėjo pasiūlymas turėtų būti atmestas, būtina detaliai išanalizuoti pirkimo sąlygas, kuriose ir turi būti numatyta už ką yra skiriami ekonominio naudingumo vertinimo balai, kaip turėjo būti pateikta informacija, pagrindžianti keliamus reikalavimus bei kaip ji bus vertinama.

Rašyti komentarą