Diena

spalio 26, 2020
Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu tiekėjui pateikus netikslius duomenis apie kvalifikaciją, perkančioji organizacija privalo kreiptis į tiekėją su prašymu patikslinti tokius duomenis. Pagal Lietuvos Respublikos teismų išaiškinimus perkančiosios organizacijos turi teisę kreiptis į tiekėją kelis kartus su prašymais paaiškinti atitiktį kvalifikacijos reikalavimams. Tačiau teikėjų teisė tikslinti duomenis apie kvalifikaciją yra ribojama bent dviem aspektais. Pirma, tuo...
Daugiau