Diena

balandžio 19, 2020
Viešųjų pirkimų procedūrų metu iki sutarties sudarymo susiklostę teisiniai santykiai gali būti kvalifikuojami kaip ikisutartiniai teisiniai santykiai. Tai reiškia, kad tiekėjai, teikdami pasiūlymus, turi veikti atidžiai. Pateikęs pasiūlymą tiekėjas iš esmės įsipareigoja sudaryti viešojo pirkimo sutartį, jeigu toks tiekėjas pripažįstamas laimėtoju. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad ikisutartiniuose santykiuose šalys turi elgtis sąžiningai. Viešųjų pirkimų atžvilgiu...
Daugiau