Paslaugų direktyva: kaip ja pasinaudoti?

Nuo 2009 m. gruodžio 28 d. visos Europos Sąjungos valstybės narės privalėjo įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/123/EB „Dėl paslaugų vidaus rinkoje“ (toliau tekste – Paslaugų direktyva). Šios direktyvos tikslas – užtikrinti laisvą paslaugų judėjimą Europos Sąjungoje.

Pagal Paslaugų direktyvos 1 straipsnio 1 dalį ši direktyva yra skirta padėti paslaugų teikėjams naudotis įsisteigimo laisve ir laisvam paslaugų judėjimui palengvinti, kartu užtikrinant aukštą paslaugų kokybę.

Direktyvos pagrindu visi Europos Sąjungos ūkio subjektai ir kiti asmenys, teikiantys paslaugas, galės tokias pačias paslaugas teikti ir bet kurioje kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje be jokių papildomų kliūčių.

Realus laisvo paslaugų judėjimo Europos Sąjungoje principo įgyvendinimas šiuo metu yra ypač aktualus Lietuvos verslininkams, kadangi tai galėtų padėti pasiekti tam tikrų ekonomikos sričių proveržį, atrasti naujas rinkas ir jose įsitvirtinti. Paslaugų eksportui, kaip vienai Lietuvos Respublikos Vyriausybės skatinamų sričių, yra skiriamas didžiulis dėmesys ir sutelkta nemažai vilčių.

Dėl šių priežasčių šiuo metu yra ypač svarbu suvokti Paslaugų direktyvos svarbą bei reikšmę paslaugų verslo plėtrai. Be to, ne mažiau svarbu ir žinoti, kaip konkrečiai būtų galima pasinaudoti Paslaugų direktyvos teikiama nauda.

Skaityti Delfi

 

Komentarai (1)

Rašyti komentarą