Viešieji pirkimai

Aktualios naujienos, straipsniai ir apžvalgos

Reikalavimų tiekėjų pasiūlymams klasifikacija

Vertinant tiekėjų pasiūlymus kartais susiduriama su situacija, kai kyla klausimas, ar tiekėjui gali būti leidžiama patikslinti pasiūlymo tam tikras dalis. Šiuo atveju yra svarbu nustatyti, kokiai reikalavimų rūšiai priklauso atitinkama pasiūlymo dalis. Pagal teisinį reguliavimą ir susiformavusią teismų praktiką yra leidžiama tikslinti pasiūlymo dalis dėl tiekėjo kvalifikacijos. Panašus teisinis reguliavimas egzistuoja ir dėl negatyvaus pobūdžio...
Daugiau

Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas viešųjų pirkimų bylose

Civilinio proceso kodekso 4237 str. 2 d. vieną iš laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kriterijų nurodo viešąjį interesą. Viešasis interesas, be kitų kriterijų, lemia, ar konkrečioje situacijoje, pradėjus viešųjų pirkimų ginčą teisme, yra tikslinga stabdyti pirkimo procedūras ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Lietuvos Respublikos įstatymai nepateikia viešojo intereso sampratos. Viešasis interesas – tai vertinamojo pobūdžio sąvoka,...
Daugiau

Pirkimo sąlygų aiškinimo kriterijai

Viešųjų pirkimų procedūrų metu svarbią reikšmę turi tikrojo pirkimo sąlygų turinio nustatymas. Nors Viešųjų pirkimų įstatyme yra įtvirtinta tiekėjų teisė kreiptis į perkančiąsias organizacijas dėl pirkimo sąlygų išaiškinimo (Viešųjų pirkimų įstatymo 27 st. 2 d.), o perkančiosios organizacijos turi teisę savo iniciatyva paaiškinti pirkimo sąlygas (Viešųjų pirkimų įstatymo 27 str. 4 d.), pirkimo procedūrų metu...
Daugiau

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas paskelbė naują viešųjų pirkimų apžvalgą

Viešųjų pirkimų teisiniam reguliavimui nuolat keičiantis bei intensyviai plėtojant Lietuvos Respublikos teismų praktiką Lietuvos Aukščiausiasis Teismas paskelbė jau trečiąją viešųjų pirkimų apžvalgą Nr. AC-39-1. Apžvalgoje yra apžvelgiamos reikšmingiausios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluotos teisės aiškinimo ir taikymo taisyklės bei nacionaliniams teismams vienu svarbiausiu šaltiniu sprendžiant perkančiųjų organizacijų ir tiekėjų ginčus esanti Europos  Sąjungos Teisingumo Teismo praktika....
Daugiau

Priimtos naujosios Europos Sąjungos direktyvos

Balandį įsigaliojo naujosios Europos Sąjungos direktyvos, reguliuojančios viešuosius pirkimus, kurias įgyvendinus bus sudarytos palankesnės sąlygos mažos įmonėms, taip pat supaprastinamos pirkimų procedūros bei įtvirtinamos priemonės užkirsti kelią viešųjų pirkimų piktnaudžiavimams. Naujosios direktyvos, kurios pakeis šiuo metu galiojančias direktyvas (2004/17/EC ir 2004/18/EC), atneš nemažai ryškių permainų viešųjų pirkimų procese, todėl naujai priimtos direktyvos (2014/24/ES ir 2014/25/ES)...
Daugiau

Kvalifikacijos reikalavimų taikymas statybos sektoriuje

Viešųjų pirkimų teisės normų taikymas nustatant tiekėjų kvalifikaciją statybos darbams yra pakankamai specifinis. Lietuvos Respublikos teismų praktikoje yra susiduriama su dvejopo pobūdžio situacijomis – pirma, kai pirkimo sąlygose nėra įtvirtinta tam tikro specifinio reikalavimo, tačiau pagal perkamų statybos darbų pobūdį tokie reikalavimai turėjo būti nustatyti; antra, kai pirkimo sąlygose yra įtvirtinti tam tikri specifiniai reikalavimai,...
Daugiau
1 21 22 23 24 25