Už reklamą elektroniniu paštu be asmens sutikimo – nemažos baudos

Asmenims, platinantiems reklamą elektroniniu paštu be išankstinio reklamos gavėjo sutikimo, gresia bauda nuo 1 000 Lt iki 30 000 Lt.

Reklamos įstatymo 13 straipsnio 1 dalis numato, kad reklama telefonu, telefaksu, teleksu, elektroniniu paštu gali būti teikiama tik reklamos vartotojo sutikimu ar jo prašymu. Tai reiškia, kad asmenys neturi teisės platinti reklamos net ir elektroniniu paštu, negavę išankstinio asmens sutikimo.

Dėl tokio teisinio reguliavimo reklamos teikimo sąlygos skiriasi priklausomai nuo to, kokiu būdu reklama yra skleidžiama. Pavyzdžiui, platinti reklaminius leidinius pašto dėžutėse yra leidžiama net ir neturint išankstinio reklamos gavėjo sutikimo. Tokiu būdu reklamai kitomis priemonėmis (tarp jų – ir elektroniniu paštu) yra taikomos griežtesnės taisyklės.

Tokiais atvejais reklamos platintojai negalėtų pasiteisinti tuo, kad reklamos gavėjas neuždraudė siųsti reklaminių pranešimų. Lietuvos Respublikoje pripažįstama, kad tylėjimas arba neveikimas savaime nelaikomi sutikimu. Civilinio kodekso 1.64 straipsnio, reguliuojančio valios išreiškimo formą, 3 dalyje nustatyta, kad tylėjimas laikomas asmens valios išraiška tik įstatymų ar sandorio šalių susitarimo nustatytais atvejais. Todėl visais atvejais, tarp jų – ir platinant reklamą – reklamos gavėjo sutikimas sutikimas turi būti aiškus, o ne numanomas.

Net ir atliekant tiesioginės rinkodaros veiksmus elektroninėje erdvėje asmens sutikimas turi būti gautas prieš tokių veiksmų atlikimą, o ne o ne tuo pačiu metu naudojant tiesiogines rinkodaros priemones. Tokios pozicijos laikėsi ir Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. balandžio 6 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I-679-473/2009.

Jau įvykdžius pažeidimą ir neturint galimybės visiškai išvengti atsakomybės, galima bandyti įrodyti, jog pažeidimas buvo mažareikšmis ir pažeidimu nebuvo padaryta esminė žala. Tokiu atveju būtų pagrindas reikalauti, kad būtų skirtas tik įspėjimas, bet ne pinginė bauda. Kitu atveju reikėtų pasinaudoti atsakomybę lengvinančiomis aplinkybėmis ir prašyti mažinti baudą.

Atsižvelgiant į bendrą principą, kad bauda yra skiriama pagal baudos minimumo (1 000 Lt) ir maksimumo (30 000 Lt) vidurkį, akivaizdu, kad atsakomybė už tokio tipo pažeidimus yra nemenka. Todėl vykdant ar ketinant vykdyti reklamos veiklą būtina išsiaiškinti visus teisės aktų keliamus reikalavimus.

Viena iš galimų alternatyvų siekiant vykdomos veiklos teisėtumo yra pasinaudoti profesionalių reklamos agentūrų pagalba ir sudaryti sutartį, pagal kurią agentūra, platindama reklaminius pranešimus, prisiimtų ir visišką atsakomybę už Reklamos įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų laikymąsi.

Komentarai (3)
  1. Taip, tiesa. Puiki inforamcija, kuria reiketu platinti kaip imanoma labiau. Gal sumazes bent siek tiek spam’o pasto dezuteje is ivairiausiu LT kompaniju, kurios neturi nei proto nei saito 🙂

Rašyti komentarą