Kopijavimas internete: kiek tai teisėta?

Visuomenėje nemažai diskusijų kelia klausimas, kiek teisėtas yra interneto turinio kopijavimas. Šiuolaikinės technologijos suteikia be galo daug galimybių lengvai rasti ir pasiekti pageidaujamą informaciją naudojantis interneto paieška, tačiau tuo pat metu ir sudaro lengvesnes sąlygas piktnaudžiauti autorinėmis teisėmis.

Kaip žinia, straipsniai (ir kiti kūriniai), išreikšti bet kokia forma, įskaitant ir elektroninę, yra autorių teisių objektas. Tokio pobūdžio informacijai, paskelbtai internete, turėtų būti taikomos visos autorių teisinės apsaugos priemonės. Pavyzdžiui, autorius galėtų reikalauti leisti arba uždrausti atgaminti, naudoti visą ar dalį jo sukurto turinio (pvz., straipsnio) kituose informacijos šaltiniuose; galėtų reikalauti nurodyti autoriaus vardą; galėtų reikalauti neiškraipyti autoriaus sukurto turinio ir t.t. Galiausiai, be kitų teisių, esant tinkamam pagrindui autorius galėtų reikalauti ir atlyginti turtinę bei neturtinę žalą.

Tuo pačiu turėtų būti paminėtos ir išimtys, kurios leidžia tam tikromis sąlygomis teisėtai naudoti autorių sukurtą turinį ar jo dalį. Viena išimčių yra citavimas. Nepaisant to, kas yra autorius ir ar toks autorius yra uždraudęs naudoti ar nenaudoti jo sukurtą turinį, leidžiama atgaminti nedidelę viešai paskelbto kūrinio dalį kaip citatą, jeigu yra nurodomas citatos šaltinis ir autoriaus vardas, o toks atgaminimas yra sąžiningas ir jo mastas neviršija citavimo tikslui reikalingo masto. Be abejonės, citavimo atveju visuomet gali kilti ginčų, ar citatos nėra per ilgos, kiek citavimas yra sąžiningas ir ar neperžengia autorių teisinio reguliavimo ribų.

Kitas atvejis, kai yra tam tikromis sąlygomis leidžiama naudoti autoriaus sukurtą kūrinį ar jo dalį, yra tokio kūrinio panaudojimas informaciniais tikslais. Tai reiškia, kad be kūrinio autoriaus leidimo leidžiama viešai skelbti išleistus straipsnius aktualiomis ekonomikos, politikos ar religijos temomis, jeigu autoriai ar kiti tų kūrinių autorių teisių subjektai nėra uždraudę taip naudoti kūrinius ir jeigu nurodomas šaltinis, įskaitant autoriaus vardą.

Tad vienas pagrindinių reikalavimų naudojant autorių sukurtą turinį yra aiškiai ir tiksliai nurodyti autoriaus vardą. Be to, kiekvienu skirtingu atveju yra keliami ir skirtingi reikalavimai naudojant kitų autorių kūrinius.

Galiausiai, bendros taisyklės, jog yra neleidžiama atgaminti kūrinių be autoriaus sutikimo, išimčių yra ir daugiau, tačiau tokios išimtys taip pat labai priklauso nuo konteksto, informacijos skelbimo tikslo, masto, būdo, pasirinktų priemonių ir kitų įstatymuose nurodytų aplinkybių.

Komentarai (2)
  1. Aš prieš kopijavimą. Man tai nepatinka.
    Sakykime, gavome autoriaus sutikimą nukopijuoti jo straipsnį kitoje svetainėje.

    Kaip Jums atrodo, ar etiška savo svetainėje perspausdinti straipsnį iš kitos svetainės? Ar tokia svetainė, kopijuojanti straipsnius, bus gerbiama?

    1. Sveiki, patirtis byloja, kad didžiausią vertę sukuria originalūs autoriniai darbai. Tačiau jeigu autorius duoda sutikimą savo tekstus kopijuoti kitiems, tai, matyt, yra autoriaus pasirinkimas.

Rašyti komentarą