Diena

liepos 13, 2011
Seimui 2011 m. gegužės 12 d. priėmus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą buvo nustatyti tvirti pagrindai Lietuvos Respublikoje dar sparčiau plėtoti atsinaujinančią energetiką. Įstatyme nustatyti kai kurių energetikos rūšių suminės galios konkretūs ir aiškūs tikslai. Pavyzdžiui, iki 2020 metų Lietuvos Respublikoje vėjo elektrinių, prijungtų prie elektros tinklų, įrengtoji suminė galia turi būti padidinta iki 500 MW....
Daugiau