Viešieji pirkimai

Aktualios naujienos, straipsniai ir apžvalgos

Įteisinti savivaldybių vidaus sandoriai

2019-12-31 įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos savivaldybės turės platesnes galimybes sudaryti vidaus sandorius. Pagal pakeistą tvarką savivaldybės galės neskelbti viešųjų pirkimų, kai ketins sudaryti sutartis, skirtas įgyvendinti viešąsias paslaugas šiose srityse: vandens tiekimo, nuotekų valymo, šilumos tiekimo, atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo, maitinimo švietimo, socialinės globos arba sveikatos...
Daugiau

Pasinaudojimas sutartine garantija

Viešuosiuose pirkimuose vykdant sutartis jos pakankamai dažnai yra užtikrinamos nepriklausomomis garantijomis (garantijomis pagal pirmą pareikalavimą). Tokiais atvejais garantiją išdavęs asmuo, gavęs perkančiosios organizacijos reikalavimą, privalo išmokėti garantijos sumą neanalizuodamas, ar pagrindinė prievolė (viešojo pirkimo sutartis) yra įvykdyta tinkamai. Tačiau jeigu skolininkas mano, jog perkančioji organizacija nepagrįstai pareikalavo išmokėti garantijoje nurodytą sumą, skolininkas turi teisę prisiteisti...
Daugiau

Kelios sutartys – dėl to paties objekto?

Pasitaiko atvejų, kai perkančiosios organizacijos dėl vieno ir to paties objekto siekia sudaryti kelias skirtingas viešojo pirkimo sutartis su skirtingais prekių pardavėjais, darbų atlikėjais ar paslaugų teikėjais. Perkančiųjų organizacijų išviešinti motyvai gali būti įvairūs – teigiama, jog tokiu būdu yra siekiama užtikrinti prekių, paslaugų ar darbų nepertraukiamumą, jeigu sutartį vykdantis tiekėjas būtų nebepajėgus tęsti įsipareigojimų;...
Daugiau

Išviešinti privaloma ne visus subrangovus

Pagal iki 2017-07-01 galiojusią Viešųjų pirkimų įstatymo redakciją tiekėjas savo pasiūlyme privalėjo nurodyti, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika taip pat buvo griežta. Kasacinis teismas vertino, kad tiekėjas, pasiūlyme neišviešinęs subrangovų, negali savo kvalifikacijos grįsti neišviešintų subjektų pajėgumais (išimtis buvo daroma tik dėl teisės verstis atitinkama veikla, kai tam...
Daugiau

Prašymai patikslinti kvalifikaciją turi būti aiškūs

Viešuosiuose pirkimuose kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai yra dažnai tikslinami. Be to, tikslinant kvalifikaciją tiekėjai turi teisę pateikti naujus dokumentus, jeigu jie patvirtina situaciją, buvusią galutinę pasiūlymų pateikimo dieną. Primintina, kad galimybė patikslinti atitinkamas pasiūlymo dalis egzistuoja ne tik kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų atžvilgiu, bet ir dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos...
Daugiau

Sutartį nutraukus – galimybė išsaugoti sutartinius santykius

Viešųjų pirkimų sutarčių vykdymas pasižymi tuo, kad sutartiniams santykiams, be kitų teisės aktų, taikytinas ir Viešųjų pirkimų įstatymas. Tai reiškia, kad tiekėjai turi tinkamai vykdyti sudarytas sutartis, kadangi priešingu atveju padarius esminį sutarties pažeidimą ir perkančiajai organizacijai tokią sutartį nutraukus, tiekėjai gali patekti į nepatikimų tiekėjų sąrašą bei tokiu būdu artimiausius trejus metus netekti galimybės...
Daugiau
1 2 3 17