Autorius:

Dainius Kenstavičius
2019-12-31 įsigaliojo Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos savivaldybės turės platesnes galimybes sudaryti vidaus sandorius. Pagal pakeistą tvarką savivaldybės galės neskelbti viešųjų pirkimų, kai ketins sudaryti sutartis, skirtas įgyvendinti viešąsias paslaugas šiose srityse: vandens tiekimo, nuotekų valymo, šilumos tiekimo, atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo, maitinimo švietimo, socialinės globos arba sveikatos...
Daugiau
Viešuosiuose pirkimuose vykdant sutartis jos pakankamai dažnai yra užtikrinamos nepriklausomomis garantijomis (garantijomis pagal pirmą pareikalavimą). Tokiais atvejais garantiją išdavęs asmuo, gavęs perkančiosios organizacijos reikalavimą, privalo išmokėti garantijos sumą neanalizuodamas, ar pagrindinė prievolė (viešojo pirkimo sutartis) yra įvykdyta tinkamai. Tačiau jeigu skolininkas mano, jog perkančioji organizacija nepagrįstai pareikalavo išmokėti garantijoje nurodytą sumą, skolininkas turi teisę prisiteisti...
Daugiau
Pasitaiko atvejų, kai perkančiosios organizacijos dėl vieno ir to paties objekto siekia sudaryti kelias skirtingas viešojo pirkimo sutartis su skirtingais prekių pardavėjais, darbų atlikėjais ar paslaugų teikėjais. Perkančiųjų organizacijų išviešinti motyvai gali būti įvairūs – teigiama, jog tokiu būdu yra siekiama užtikrinti prekių, paslaugų ar darbų nepertraukiamumą, jeigu sutartį vykdantis tiekėjas būtų nebepajėgus tęsti įsipareigojimų;...
Daugiau
Prie advokatų profesinės bendrijos Kenstavičius ir partneriai komandos nuo 2019-11-18 prisijungė advokatė dr. Oksana Fruzerova, turinti ilgametę patirtį kapitalo rinkų priežiūros srityje. Iki advokatės veiklos pradžios, Oksana dirbo teisinį darbą Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijoje bei Lietuvos banke. Oksana sėkmingai atstovavo priežiūros institucijų interesus administracinėse ir civilinėse bylose. Teismo procesai buvo susiję su manipuliavimo rinka,...
Daugiau
Advokatų profesinė bendrija Kenstavičius ir partneriai prisijungė prie Nacionalinės teismų administracijos organizuojamo renginio „Jūs klausiate – mes atsakome“ Konstitucijos dienos proga. Renginio, kuris organizuojamas jau ketvirtą kartą, metu lankytojus teisiniais klausimais konsultuoja patyrę teisininkai. Advokatas dr. Dainius Kenstavičius atvykusiems asmenims konsultacijas teikė Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Informacijos šaltiniai: https://vaat.teismas.lt/naujienos/aktualijos/lankytojai-klause-mes-atsakeme/920 https://lvat.lt/naujienos/vyko-nemokamos-teisines-konsultacijos/807 https://www.teismai.lt/lt/naujienos/teismu-sistemos-naujienos/konstitucijos-diena-nemokamos-teisines-konsultacijos-teismuose/7074
Daugiau
Pagal iki 2017-07-01 galiojusią Viešųjų pirkimų įstatymo redakciją tiekėjas savo pasiūlyme privalėjo nurodyti, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika taip pat buvo griežta. Kasacinis teismas vertino, kad tiekėjas, pasiūlyme neišviešinęs subrangovų, negali savo kvalifikacijos grįsti neišviešintų subjektų pajėgumais (išimtis buvo daroma tik dėl teisės verstis atitinkama veikla, kai tam...
Daugiau
Viešuosiuose pirkimuose kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai yra dažnai tikslinami. Be to, tikslinant kvalifikaciją tiekėjai turi teisę pateikti naujus dokumentus, jeigu jie patvirtina situaciją, buvusią galutinę pasiūlymų pateikimo dieną. Primintina, kad galimybė patikslinti atitinkamas pasiūlymo dalis egzistuoja ne tik kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų atžvilgiu, bet ir dokumentų, patvirtinančių pašalinimo pagrindų nebuvimą, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos...
Daugiau
Viešųjų pirkimų sutarčių vykdymas pasižymi tuo, kad sutartiniams santykiams, be kitų teisės aktų, taikytinas ir Viešųjų pirkimų įstatymas. Tai reiškia, kad tiekėjai turi tinkamai vykdyti sudarytas sutartis, kadangi priešingu atveju padarius esminį sutarties pažeidimą ir perkančiajai organizacijai tokią sutartį nutraukus, tiekėjai gali patekti į nepatikimų tiekėjų sąrašą bei tokiu būdu artimiausius trejus metus netekti galimybės...
Daugiau
Paprastai teisinis suinteresuotumas yra suprantamas pakankamai plačiai ir tiekėjai gali ginti savo teises net jeigu tam tikrais atvejais jie nebedalyvauja viešojo pirkimo procedūrose. Teisinis suinteresuotumas yra pripažįstamas praktiškai bet kuriam subjektui, kuris įrodo, jog su juo gali ar galėjo būti sudaryta viešojo pirkimo sutartis, bei kad dėl atlikto pažeidimo jam kiltų žala (arba bent jau...
Daugiau
Advokatas Dainius Kenstavičius 2019 m. birželio 27 d. apgynė disertaciją „Konkurencijos užtikrinimas organizuojant viešuosius pirkimus“ (teisė, S 001). Daugiau informacijos čia.
Daugiau
1 2 3 12